Hva gjør en Jordbrukssjef

Jordbrukssjefen skal gi råd og veiledning knyttet til jordbruk i kommunen hvor man er ansatt. Jordbrukssjefen har det faglige ansvaret for jordbruk i kommunen, i tillegg til å ha noen administrative arbeidsoppgaver. 

 
Arbeidsoppgavene kan variere mye fra kommune til kommune siden forskjellige steder har forskjellige forutsetninger og ulik satsning på jordbruk. Noen arbeidsoppgaver kan være å se til at jordlov, konsesjonslov og andre relevante lover etterfølges, administrering av diverse konsesjoner, søknader og løyver, samt saksbehandling knyttet til beite, gjødsling og sprøyting.
 
Det er vanlig at jordbrukssjefene samarbeider tett med annet fagpersonell. Dette kan for eksempel være med representanter fra Norsk Landbruksrådgiving, fagpersonell fra andre kommuner, samt fylkesjordsjefen.
 
I noen kommuner kan stillingen som jordbrukssjef være slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.
 

Personlige egenskaper - Jordbrukssjef

En jordbrukssjef bør være generelt opptatt av natur og utmark, og ha et ønske om å arbeide for å ivareta jordbruk og natur.  

Man trenger høy kompetanse innen alle deler av jordbruk, både det praktiske arbeidet og administrativt arbeid. Man må også ha evnen til å arbeide systematisk og med mye ansvar.

Utdanning / kompetansekrav - Jordbrukssjef

Det finnes ingen formelle krav til hvilken utdanning en jordbrukssjef skal ha, men det kreves høy kompetanse innen fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Det bør helst være en kombinasjon av disse, samt økonomisk- administrativt arbeid. 
 
Studievalg.no - Relaterte studier til Jordbrukssjef
 

Jobbmuligheter - Jordbrukssjef

En jordbrukssjef er ansatt i kommunen, og har som regel ansvaret for jordbruket i en hel kommune. I noen kommuner er stillingen sammenslått med andre stillinger innen skogbruk eller annet natur-, utmark- og miljøforvaltning.

KarriereStart.no - Temaside Jordbrukssjef

KarriereStart.no - Stillingsannonser Jordbrukssjef

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Jordbrukssjef

Lønnsnivå - Jordbrukssjef

Lønnsnivået kan variere avhengig av faktorer som ansvarsområder, utdanning og ansiennitet. De ulike kommunene baserer lønnen på hvilke lokale forutsetninger stillingen innebærer.

Takk til / Kilder

 

Naturviterne: www.naturviterne.no
 
Statens Landbruksforvaltning: www.slf.dep.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner