Hva gjør en Utmarkskonsulent

Som utmarkskonsulent arbeider man med saksbehandling, veiledning, rådgivning og utviklingsarbeid innen feltet utmark. Under dette inngår spørsmål knyttet til skogbruk, naturmangfold, forurensning, vassdrag, vilt, fiske og friluftsliv. 

Utmarkskonsulenten skal kunne bistå grunneiere med utvikling av turisme, reiselivsmuligheter og andre nytteområder på deres eiendommer. Man har også ansvar for kommunens utmarksområder og den daglige driften av skogbrukslov, viltlov og motorferdsellov.
 
Utmarkskonsulenten leder er bidrar også i forhold til prosjekter som skal utvikle muligheter for utmarksbasert næring. Det samarbeides mye med andre statlige representanter fra kommune og stat i diverse prosjekter.
 
De konkrete arbeidsområdene vil kunne variere mye avhengig av hvor man er ansatt og typen utmarksområder kommunen eller bedriften disponerer. 
 

Personlige egenskaper - Utmarkskonsulent

Man må ha en bred kunnskap innen alle virksomhetene som inngår i rollen som utmarkskonsulent. En interesse for natur, miljø og utviklingsarbeid er viktig. Man må også ha en evne til å jobbe systematisk og langsiktig med fokus på resultater.

Det inngår mye administrativt arbeid og saksbehandling, så man må ha et ønske om å jobbe strukturert og analytisk. Siden man i mange sammenhenger vil ha en lederrolle og/eller samarbeide med andre, er det viktig å ha et anlegg for dette.

Utdanning / kompetansekrav - Utmarkskonsulent

Det finnes ingen utdanning som er konkret rettet mot yrket utmarkskonsulent, men i de fleste tilfeller vil det kreves en form for høyere utdanning innen et relevant område. Dette kan eksempelvis være utdanning innen skogbruk, naturforvaltning, naturoppsyn eller naturressurser.


Det kan også lønne seg å ha noe utdanning innen økonomi og administrasjon. 

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Utmarkskonsulent

Jobbmuligheter - Utmarkskonsulent

Det vanligste er å være ansatt som utmarkskonsulent i en kommunal stilling. Det finnes også muligheter i privat sektor slik som hos natur- og skogbruksforeninger eller i bedrifter knyttet til natur- og utmarksvirksomhet. 

KarriereStart.no - Temaside Utmarkskonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Utmarkskonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Utmarkskonsulent

Lønnsnivå - Utmarkskonsulent

Lønnsnivå vil avhengige av faktorer som utdanning, arbeidssted, sektor og ansiennitet. 

Takk til / Kilder

www.skogbruk.no

www.naturvernforbundet.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner