Statsadvokat

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Statsadvokat

Statsadvokat, embetsmann som utøver påtalemyndighet under riksadvokatens ledelse. I saker om forbrytelser er det som utgangspunkt statsadvokaten som innen sitt embetsdistrikt avgjør tiltalespørsmålet dersom myndigheten ikke hører under Kongen eller riksadvokaten. Politiet er imidlertid gitt delegert kompetanse til å avgjøre tiltalespørsmålet de fleste ordinære forbrytelsessaker med strafferamme under seks år. Som regel skal statsadvokaten selv føre sakene ved lagmannsretten. I alminnelighet møter statsadvokaten for påtalemyndigheten ved behandlingen av straffesaker i Høyesterett.

Det er 10 geografisk avgrensede statsadvokatembeter i Norge som ledes av hver sin førstestatsadvokat. I tillegg er det to nasjonale statsadvokatembeter som er henholdsvis Økokrim og Det nasjonale statsadvokatembetet som er knyttet til Kripos. Ut over disse har sjefen for Spesialenheten for politisaker samme kompetanse som en statsadvokat.

 

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Statsadvokat

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Statsadvokat


 

 

 

Jobbmuligheter - Statsadvokat

 

KarriereStart.no - Temaside Statsadvokat

KarriereStart.no - Stillingsannonser Statsadvokat

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Statsadvokat

 

 

 

Lønnsnivå - Statsadvokat

Generelt høy lønn

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.riksadvokaten.no/no/statsadvokatembetene/

 

 

 

Takk til / Kilder

 

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk