Hva gjør en Skogbrukssjef

Skogbrukssjef er en kommunal stilling for formidling av råd og veiledning om skogbruk. Dette innebærer ikke bare trevirke for ved og tømmer, men også sjø og fiske, bær og viltforvaltning. Skogen er også en stor ressurs i forhold til rekreasjon og turisme.

Skogbrukssjefen har ansvar for- og skal ivareta og utvikle skogbruken i kommunen. Dette innebærer også en del administrative oppgaver som saksbehandling og forvaltning av tilskudd. Skogen skal forvaltes på en måte som opprettholder både økologiske og økonomiske interesser, og dette er en viktig prioritet for et bærekraftig skogbruk.
 
De konkrete arbeidsoppgavene vil variere ut fra den enkelte kommunes forutsetninger for skogbruk. Enkelte kommuner med lite skogbruk samarbeider og har en skogbrukssjef som dekker to eller flere kommuner. Det er også vanlig at man samarbeider mye med kommunens jordbrukssjef, og i noen tilfeller er disse stillingene slått sammen.
 

Personlige egenskaper - Skogbrukssjef

Det er viktig med interesse og respekt for naturen. Man må ha en evne til å arbeide etter resultater og langsiktige mål.

Det er viktig med en bred kompetanse innen alle ledd av skogbruk samtidig som man har evne til å være administrativ leder i målrettede prosjekter.

Utdanning / kompetansekrav - Skogbrukssjef

Formelt finnes det ingen spesifikke krav til utdanning, men i de fleste tilfeller vil det kreves en form for høyere utdanning innen et relevant område. Dette kan eksempelvis være utdanning innen skogbruk, utmarksforvaltning, naturoppsyn eller naturressurser.

Det kan også lønne seg å ha noe utdanning innen økonomi og administrasjon. 

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Skogbrukssjef

Jobbmuligheter - Skogbrukssjef

En skogbrukssjef er offentlig ansatt av kommune eller stat. Det finnes også noen private skogbruksbedrifter med tilsvarende stillinger.


 

KarriereStart.no - Temaside Skogbrukssjef

KarriereStart.no - Stillingsannonser Skogbrukssjef

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Skogbrukssjef

Lønnsnivå - Skogbrukssjef

Lønnsnivået varierer stort ut fra blant annet ansvarsområder, utdanning, ansiennitet og hvor man er ansatt.

Det kan variere mellom 241.500 – 480.000 kroner mellom fagbrev og mastergradutdannelse. 

Takk til / Kilder

Skogbrukets landsforening: www.skogbruk.no

Norsk skogbruk: www.norsk-skogbruk.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner