Hva gjør en Sangpedagog

Som sangpedagog (vokalpedagog) arbeider du med å lære bort sang. Du kan jobbe i en rekke typer miljøer, alt fra sangopplæring med barn til undervisning på universitetet. Uansett hvilket miljø sangpedagogen jobber i, handler arbeidet om å undervise i sangteknikk og formidle musikk gjennom sang.

Undervisningen kan foregå både som individuell undervisning og undervisning i grupper.

Sangpedagoger har også kunnskap om teoretiske temaer, og kan holde kurs i dette.

Sangpedagogen må være musikalsk og ha evne til å formidle kunnskap, samt motivere og inspirere andre mennesker.

Utdanning / kompetansekrav - Sangpedagog

Studievalg.no - Relaterte studier til Sangpedagog

Jobbmuligheter - Sangpedagog

Sangpedagoger underviser barn i barnehager eller grunnskolen. De jobber også som lærer ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, ved musikkonservatorier, universiteter eller høgskoler.

Mange sangpedagoger driver privat sangundervisning. 

KarriereStart.no - Temaside Sangpedagog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sangpedagog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sangpedagog

Lønnsnivå - Sangpedagog

Lønnen varierer etter arbeidssted og kompetanse. Gjennomsnittslønnen i undervisningsstillinger i kommuner og fylkeskommuner er 490 800 kroner (Kilde: SSB 2012).

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner