Hva gjør en Byantikvar

En byantikvar, kulturminneforvalter, antikvarisk sakkyndig, kulturminnerådgiver eller -konsulent er en offentlig tjenestemann tilknyttet enkelte norske kommuner. Stillingen eller fagetaten denne leder skal være kommunens rådgiver i spørsmål som gjelder bevaring av arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle bygninger, anlegg og miljøer. Byantikvarene kan også ha også enkelte forvaltningsoppgaver. Byantikvaren i Oslo har som fylkeskommune delegert statlig myndighet i henhold til lov om kulturminner og kan fatte bindende vedtak for fredede bygninger og anlegg, gravhauger med mer. Det er byantikvar i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Haugesund og Sandnes. På Røros bruker man betegnelsen «kulturminneforvalter», i Ullensaker «kulturminnekonsulent».

Utdanning / kompetansekrav - Byantikvar

Studievalg.no - Relaterte studier til Byantikvar

Jobbmuligheter - Byantikvar

KarriereStart.no - Temaside Byantikvar

KarriereStart.no - Stillingsannonser Byantikvar

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Byantikvar

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner