Hva gjør en Hestefaglært

I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken arbeidsplass du tilhører.

Vanlige arbeidsoppgaver for hestefaglærte:

  • undervisning i ridning og hestehold
  • rutinemessig tilsyn, foring, rengjøring og annet stell
  • vurdere kvalitet og mengde dyrefor
  • renhold, tilsyn og vedlikehold av anlegg som hesten bruker
  • transport av hester
  • informasjonsarbeid og veiledning om generell bruk og håndtering av hest

Som hestefaglært kan du jobbe som ridelærer. Noen hestefaglærte jobber også med ridning for funksjonshemmede, eller med terapiridning i samarbeid med en fysioterapeut.

Hestefaglærte jobber ofte sammen med bonde, dyrepleier eller veterinær.

Som hestefaglært bør du være interessert i hester og deres velferd. Du har evne til å kommunisere med ulike typer mennesker og det er en stor fordel å være omsorgsfull, empatisk og serviceinnstilt.

Utdanning / kompetansekrav - Hestefaglært

Studievalg.no - Relaterte studier til Hestefaglært

Jobbmuligheter - Hestefaglært

Hestefaglærte har flere mulige arbeidsplasser. Det spenner fra bedrifter som driver hesteturisme og fritidsaktiviteter til travnæringen, skole og undervisningssektoren.

KarriereStart.no - Temaside Hestefaglært

KarriereStart.no - Stillingsannonser Hestefaglært

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Hestefaglært

Lønnsnivå - Hestefaglært

Lønnsnivået for hestefaglærte kan variere en del, og er avhengig av blant annet hvor du er ansatt, hva du jobber med og hvor høy ansiennitet du har.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner