Hva gjør en Hovslager

Hovslageren skor hester. Beskjæring av hover, kald- eller varmsmiing av hestesko og festing av sko på hoven med søm (spiker) inngår i arbeidet. Riktig beskjæring og skoing av hest er viktig, slik at hesten ikke får skader.

Hovslageren bruker i dag mest fabrikkproduserte hestesko i ulike materialer, men må kunne smi for å gjøre gode tilpasninger og smi passende beslag.

Økning i antall hester og økt hesteinteresse gjør at det er behov for flere faglærte hovslagere. Noen hovslagere arbeider på fast arbeidsplass, men de fleste reiser ut til kundene. Dette innebærer endel bilkjøring.

Som hovslager må du være flink med dyr og håndtere dyr på en sikker måte. Du må være en dyktig håndverker med godt håndlag og praktisk sans. Nøyaktighet og fokus på kvalitet og dyrevelferd er viktig. Du må ha kunnskaper om hestens anatomi og om sykdommer i bein og hov, samt kunne gi råd til hesteeiere. Hovslageren arbeider mye med bøyd rygg, så det er viktig å ta hensyn til riktig ergonomi.


Utdanning / kompetansekrav - Hovslager

Studievalg.no - Relaterte studier til Hovslager

Jobbmuligheter - Hovslager

Hovslagere etablerer seg oftest som selvstendig næringsdrivende. De aller fleste virksomhetene er enkeltmannsfirma.

KarriereStart.no - Temaside Hovslager

KarriereStart.no - Stillingsannonser Hovslager

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Hovslager

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnsnivået for hovslagere varierer, avhengig av blant annet hvor mange oppdrag du får og hvor stor kundemasse du har.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner