Hva gjør en Instrumentalpedagog / Musikkpedagog

Som musikkpedagog underviser du i musikk. Dette kan dreie seg om undervisning i forskjellige instrumenter og sang, men også om undervisning i musikkteori og musikkhistorie.

Mye av jobben går ut på å inspirere til musikkglede dersom du jobber med barn, og kanskje lære bort grunnleggende ferdigheter på et instrument eller innen sang. Hvis du underviser på høgskole eller universitet, dreier jobben seg mer om å utdanne profesjonelle musikere.

En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.

Dersom instrumentalpedagogen jobber med barn går mye av jobben går ut på å inspirere til musikkglede, samt lære bort grunnleggende ferdigheter i et instrument. Instrumentalpedagoger som underviser på høgskole eller universitet utdanner profesjonelle musikere.

Personlige egenskaper - Bedriftsrådgiver

Du må være musikalsk, og bør beherske ett eller flere instrumenter godt. Det er også viktig å ha evnen til å inspirere andre mennesker, og ha evnen til å videreformidle kunnskap.


Utdanning / kompetansekrav - Instrumentalpedagog / Musikkpedagog

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Instrumentalpedaog / Musikkpedagog

Jobbmuligheter - Instrumentalpedagog / Musikkpedagog

Instrumentalpedagogen jobber gjerne med musikkundervisning for barn i barnehager eller grunnskolen, eller som lærer ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, ved musikkonservatorier, universitet eller høgskoler. Noen instrumentalpedagoger driver også sin egen virksomhet og underviser for privatelever.

KarriereStart.no - Temaside Instrumentalpedagog / Musikkpedagog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Instrumentalpedaog / Musikkpedagog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Instrumentalpedagog / Musikkpedagog

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnen varierer etter arbeidssted og kompetanse. Minstelønnen til en lærer varierer fra 355 100 til 555 100 kroner i året. Lønnen avhenger av lengde på utdanningen og ansiennitet (Kilde: Gnist 2012). 

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner