Hva gjør en vaktmester / driftstekniker

Som driftstekniker eller vaktmester er det din oppgave å se til at bygningen og de tekniske installasjoner som tilhører bygget til en hver tid er i en tilfredsstillende stand og at tekniske installasjoner fungerer.


Studiet gir innføring i byggteknikk, og du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og hvordan du forholder deg til krav fra bygningsmyndighetene.

Du får kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg. Vaktmesterskolen gir deg en grundig innføring i energiøkonomisering, tar for seg årsaker til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg og ser på hvordan dette kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak.

Du får innsikt i de administrative sidene av vaktmesteryrket, og lærer om relevante lover, regler og forskrifter, HMS-internkontroll, økonomi og ulike organisasjonsmodeller for forvatning, drift og vedlikehold i kommunale virksomheter. Det blir også lagt vekt på praktisk utforming av brev, søknader, rapporter og notater.


Utdanning / kompetansekrav - Vaktmester / Driftstekniker

Driftsoperatørskolen gir deg kompetanse innen drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og elektriske anlegg. Studiet gir deg en grundig innføring i energiøkonomisering, og hvordan høyt forbruk kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak.

Driftsoperatørskolen er studiet for deg som ønsker å jobbe som driftsoperatør på sentrale varme- og ventilasjonsanlegg. Studiet kan også dekke behovet for etter- og videreutdanning for deg som har erfaring fra dette yrket.

Studievalg.no - Relaterte studier til Vaktmester / Driftstekniker


Jobbmuligheter - Vaktmester / Driftstekniker

Driftsoperatørskolen gir deg kompetanse til å drifte små og store varme- og ventilasjonsanlegg i ulike typer bygg.

KarriereStart.no - Temaside Vaktmester / Driftstekniker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Vaktmester / Driftstekniker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Vaktmester / Driftstekniker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner