Hva gjør en Kystskipper

Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt. Dette innebærer blant annet ansvaret for mannskapets miljø og sikkerhet, vedlikehold, kontroll av båten og båtens utstyr. På mindre fartøy er det vanlig at skipperen utfører oppgaver som vanligvis blir utført av flere personer på større skip.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kystskipper:

  • navigere og føre fartøyet
  • sørge for miljø og sikkerhet for mannskapet
  • radiokommunisere med andre fartøy, myndigheter og kjøpere
  • vedlikeholde båten, maskiner og utstyr
  • delta i fangst og fiske eller andre operasjoner

Som kystskipper må du ha teknisk innsikt, da det er mye høyteknologisk utstyr ombord som må betjenes. Du bør ha evnen til å utføre flere arbeidsoppgaver på samme tid. Kystskipperen bør også ha god helse, godt syn og god hørsel. Som kystskipper seiler du på sjøen, gjerne i lengre perioder. For å trives i jobben er det derfor viktig at du liker å være på havet, og at du kan være borte fra hjemmet over lang tid. I noen stillinger kan dette dreie seg om mer enn en måned av gangen, mens du i andre stillinger har kortere turnus.

Utdanning / kompetansekrav - Kystskipper

For å bli kystskipper, trenger du kystskipper/dekkoffiser sertifikat klasse 5 (D 5). Sertifikatet gir rett til å føre yrkesbåter inntil 500 bruttotonn. For å få dekksoffisersertifikat klasse 5, må du ha dokumentert fartstid med dekkstjeneste fra sjøgående skip.


Du kan ta sertifikatet med fagbrev som matros eller fisker og 6 måneders fartstid, eller med inntil 3 års fartstid. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kystskipper

Jobbmuligheter - Kystskipper

Kystskippere jobber på mindre fartøy langs hele kysten. Eksempler på disse fartøyene kan være fiskebåter, redningsskøyte eller små passasjerbåter/charterfartøy. Felles for fartøyene er at de ikke er over 500 bruttotonn.

KarriereStart.no - Temaside Kystskipper

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kystskipper

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kystskipper

Lønnsnivå - Kystskipper

Gjennomsnittslønnen til dekksoffiserer og loser er 672 000 kroner i året (Kilde: 2012). 

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner