Personlige egenskaper - Mikrobiolog

En mikrobiolog må ha en interesse for biologi og mangfoldet i alt liv i naturen. Man bør være analytisk og nysgjerrig som person, og like å arbeide nøyaktig og strukturert. Evne og interesse for å tilegne seg ny kunnskap er også viktig.

Hva gjør en Mikrobiolog

Mikrobiologi er læren om mikroorganismer, og er ett av fagområdene innen biologi. En Mikrobiolog er derfor en spesialisering innen biologifaget.

Mikrobiologer studerer vekst, struktur og utvikling i levende organismer som sopp, virus, bakterier, celler og andre mikroorganismer. Det er vanlig at man spesialiserer seg innenfor ett felt innen forskning eller ingeniørarbeid innen bioteknologi.
 
Mikrobiologer samarbeider med forskere på sykehus, universiteter og i ulike bedrifter, og kan være ansatt i privat eller offentlig sektor. Man samarbeider ofte med spesialiserte leger innen patologi, mikrobiologi eller infeksjonsmedisin, og forskingen på disse områdene har ført til gjennombrudd som har hatt stor betydning innen medisin og naturvitenskap.
 
 Arbeidet gjøres i hovedsak i laboratorier med avanserte instrumenter og verktøy. En vanlig oppgave er å isolere og identifisere mikroorganismer i eksempelvis vann og mat. Forskningen er i stor grad fokusert på å finne ut av hvordan man kan anvende mikroorganismer til fordel for mennesker, dyr og planter.
 
En viktig del av arbeidet er også å holde seg oppdatert ved å lese om ny forskning og faglitteratur.
 

Utdanning / kompetansekrav - Mikrobiolog

Det finnes flere universiteter og høyskoler i Norge som tilbyr bachelorgrad i biologi. Det er også mulig å ta bachelorstudier i mer spesialiserte grener som havbruksbiologi og genteknologi. Videre kan man velge å ta en mastergrad eller doktorgrad innen mikrobiologi. Det finnes også gode muligheter for studier i utlandet.

Studievalg.no - Relaterte studier til Mikrobiolog

Jobbmuligheter - Mikrobiolog

Mikrobiologer jobber på sykehus, høyskoler og universiteter, industrielle laboratorier og bedrifter tilknyttet farmasi eller agronombransjen.

Det er muligheter for både fast ansettelse og for å jobbe som konsulent på frilansbasis.

Med en mastergrad innen medisinsk biologi er man også kvalifisert til å undervise i helselære.


 

KarriereStart.no - Temaside Mikrobiolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Mikrobiolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Mikrobiolog

Lønnsnivå - Mikrobiolog

 

Biologer har vanligvis en årsinntekt fra 300.000 – 500.000 kroner, men vil variere ut fra utdanning, bransje, sektor, resultater og ansiennitet.    

Takk til / Kilder

Norsk forening for mikrobiologi: www.nfmikro.net

Norsk biologiforening: www.bio.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner