Hva gjør en Misjonær

En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid. Det praktiske arbeidet innebærer gjerne jobb ved skoler, sykehus, landbrukssentre og liknende. Hensikten med arbeidet er også å undervise lokalbefolkningen, slik at de kan videreføre arbeidet.

Mange velger å reise ut som misjonærer for å oppleve andre kulturer. Det er vanlig å reise ut ett år første gangen, og jobbe med en erfaren misjonær som veileder. Mer erfarne misjonærer kan være utstasjonert i mange år av gangen.

Misjonærer har svært forskjellig bakgrunn. Noen har ikke spesiell utdanning utover videregående opplæring, mens andre er utdannet sykepleier, prest, lærer, ingeniør, agronom eller andre yrker.

Personlige egenskaper - Misjonær

Du må ha god kunnskap om religionen du ønsker å forkynne. Forståelse og åpenhet ovenfor andre kulturer er nødvendig. Du må være tålmodig, og være i stand til å kommunisere godt. Det er en fordel med kjennskap til språket i landet du skal til, eller at du har god evne til å lære språk. Du må også inneha en del praktiske egenskaper som er relevant i forhold til de daglige arbeidsoppgavene.


 

Utdanning / kompetansekrav - Misjonær

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Misjonær

Jobbmuligheter - Misjonær

Misjonærer utsendes normalt av en organisasjon tilknyttet Den norske kirke. Arbeidsstedet vil ofte være en lokal kirke eller menighet i det landet du reiser til.

KarriereStart.no - Temaside Misjonær

KarriereStart.no - Stillingsannonser Misjonær

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Misjonær

Lønnsnivå - Misjonær

En rekke forhold gjør at lønnen varierer, men faktorer som utdanning, kompetanse og erfaring vil normalt ikke spille inn når du er på misjonsoppdrag. Lønnen tar hensyn til familiestørrelse og levekostnader i det enkelte land. Ofte har misjonærer en del goder, slik som for eksempel gratis bolig og liknende.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner