Hva gjør en næringsmiddeltekniker

Næringsmiddelteknikere har ansvar for kontrollarbeid og kvalitetssikring av råvarer og matvareprodukter du finner i butikker og restauranter. 

Dette kan også innebære kontrollarbeid under selve produksjonen av matvareprodukter, hvor man for eksempel tar bakteriologiske prøver for å sikre at gjeldende retningslinjer følges.

Næringsmiddelteknikerne har gjerne det øverste ansvaret for produksjonene, og skal gjøre nødvendige justeringer og modifiseringer underveis.

Man kan også være delaktig i forskning og utvikling av nye produkter, og selve gjennomføringen av produksjonen. 

 

Personlige egenskaper - Næringsmiddeltekniker

Siden man som næringsmiddeltekniker jobber med råvarer og matvareproduksjon, er det svært strenge regelverk som må følges for hygiene og renslighet. Det er derfor svært viktig å ha en evne til å jobbe strukturert og nøyaktig, med et kontinuerlig fokus på dette.

Ellers bør man ha en interesse for teknikk og teknologi, da de fleste deler av produksjonsprosessen er basert rundt dette.

Man bør også ha en generell interesse for mat og kvalitetssikring av matvarer.

Arbeidsoppgavene er også basert rundt mikrobiologi og kjemi, så en grunnleggende interesse for dette er også en forutsetning. 


 

Utdanning / kompetansekrav - Næringsmiddeltekniker

Man kan peile seg inn mot yrket som næringsmiddeltekniker allerede i videregående skole. Her kan man velge Vg1 Restaurant- og matfag, Vg2 Matfag og Vg3 Industriell matvareproduksjon. Dette kan være et godt utgangspunkt for videre studier.

Ved flere av de tekniske fagskolene, tilbys toårige studier i næringsmiddelteknikk. Noen av disse tilbyr også denne utdanningen som fjernundervisning.

Det finnes også muligheter for høyere utdanning ved universiteter og høyskoler som Høyskolen i Sør-Trøndelag eller ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, som også tilbyr studier på mastergradsnivå. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Næringsmiddeltekniker:

 

Jobbmuligheter - Næringsmiddeltekniker

Utdanningen er svært allsidig og kvalifiserer til mange slags jobber i næringsmiddelindustrien. Dette kan være innen produktutvikling, ledelse av produksjonsavdeling, drifts- og kvalitetskontroll eller laboratoriearbeid.

Næringsmiddelteknikere jobber som regel i produksjonen hos bedrifter innen næringsmiddelproduksjon, som for eksempel meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter.

Man kan også jobbe på laboratorier eller være offentlig ansatt, som for eksempel i mattilsynet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Næringsmiddeltekniker:


 

Lønnsnivå - Næringsmiddeltekniker

Lønnsnivået vil variere i forhold til blant annet ansvarsområder, arbeidsoppgaver, utdanningsnivå, ansiennitet, bransje og generelle ansettelsesforhold.

 

Takk til / Kilder

  • Naturviterne - fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag, og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår: www.naturviterne.no
  • Norsk biologiforening (BIO) - organiserer biologer som er universitetsutdannede og arbeider for biologenes interesser i arbeidsmarkedet: www.bio.no
  • Forskning.no: www.forskning.no
  • Bioteknologirådet: www.bioteknologiradet.no
  • Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt, og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr: www.vetinst.no
  • Mattilsynet: www.mattilsynet.no