Hva gjør en Organist

En organist spiller kirkeorgel og står for de musikalske innslagene under gudstjenester og andre aktiviteter i kirken.  musikalske oppgavene en organist har vil avhenge av hvilken kirke/trossamfunn organisten arbeider i. Organiststillingene er ofte i deltid, og kombineres med andre jobber, for eksempel innen undervisning.

Vanlige arbeidsoppgaver for organisten gå ut på å velge salmer og annet musikalsk innhold til gudstjenesten i samarbeid med prest og  kantor. Man gir også råd rundt musikkvalg til bryllup, dåp og begravelser. Noen driver også kirkekoret, eller underviser i orgelspill.

Personlige egenskaper - Organist

For å arbeide som organist bør man ha en musikalsk bakgrunn med hovedfokus på orgel. Man bør også ha gode samarbeidsegenskaper og pedagogiske evner.  Siden man arbeider i en kirke eller menighet bør man også ha en religiøs tro som samsvarer med kirken eller menigheten man jobber med.

Utdanning / kompetansekrav - Organist

Det stilles ingen formelle utdanningskrav, men det er vanlig at organister har en utdanning innen musikk. Med en 4-årig kirkemusikkutdanning kan man få tittelen kantor. Det er også mulig å ta mastergrad og doktorgrad i kirkemusikk. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Organist

Jobbmuligheter - Organist

Organister jobber som regel i en kirke. Man kan også jobbe i kapeller og andre menighetssamfunn, aldershjem, krematorier og på sykehus. Organiststillingene er ofte deltid, og mange kombinerer disse med andre jobber. Noen organister jobber også i teater- og konsertsaler og som som musikkpedagoger.  


KarriereStart.no - Temaside Organist

KarriereStart.no - Stillingsannonser Organist

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Organist

Lønnsnivå - Organist

Organister tjener vanligvis mellom 279 200 og 337 800 kroner i året.

Takk til / Kilder

Musikernes Fellesorganisasjon: www.musikerorg.no

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon: www.ka.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner