Hva gjør en Slakter

Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Denne ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden.

Slakteren legger grunnlaget for kvaliteten i alle videre ledd av kjøttproduksjonen fra båsen til bordet.

Vanlige arbeidsoppgaver for slakteren er:

  • mottak, driving, oppstalling og avliving av dyr
  • gjennomføring av slakteprosessen på en faglig korrekt måte
  • klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
  • uttak og behandling av biprodukter
  • bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr

Moderne slaktere er underlagt strenge etiske og hygieniske krav. I det daglige arbeidet benytter slakteren ulike verktøy og tekniske hjelpemidler.

Personlige egenskaper - Slakter

Som slakter må du kunne arbeide raskt og nøyaktig. Slaktig av dyr krever en etisk grunnholdning. Som slakter må du ha kunnskap om dyrenes naturlige instinkter og bevegelsermønster, gode kunnskaper innen anatomi, samt ha godt håndlag. Arbeidet i slakterier utføres for det meste stående, og arbeidet er noe fysisk krevende.

 

Utdanning / kompetansekrav - Slakter

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Slakter

Jobbmuligheter - Slakter

Som slakter kan du jobbe i moderne slakterier. Det er 65 slakterier spredt over hele landet. Med kjøttfaglig utdanning kan du også jobbe i andre deler av kjøttbransjen. Med mesterbrev åpner det seg flere jobbmuligheter innen matområdet.


KarriereStart.no - Temaside Slakter

KarriereStart.no - Stillingsannonser Slakter

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Slakter

Lønnsnivå - Slakter

Det er vanskelig å angi noe generelt lønnsnivå for slaktere. Lønnen varierer noe, avhengig av blant annet arbeidsoppgaver, ansvar, ansiennitet og formell kompetanse.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner