(StudentTorget.no):

Den blå-blå regjering kunne i går legge frem sin nye plan om hvordan de ønsker å innvilge økt pengestøtte innen utdanning og forskning, samt forandre næringspolitikken og gjøre offentlig sektor om til en innovativ arbeidsgiver.

- Det er mange positive elementer i den politiske plattformen som ble lagt frem i går kveld. Dette gjelder særlig områder som utdanning, forskning, næringspolitikk og modernisering av offentlig sektor, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne i en pressemelding.

Akademikerne er en arbeidstakeroganisasjon som omfatter cirka 170.000 medlemmer i Norge med folk fra universitet eller vitenskapelig høyskole. De kunne i går kalle seg godt fornøyde med den nye regjeringens tiltak til økning av pengestøtten innenfor kunnskap og teknologi.

 

LES OGSÅ: Nå skal det bli lettere for unge å kjøpe bolig


Mer forskning

Den nye regjeringen vil blant annet satse på mer forskning, hvor 3 prosent av BNP skal øremerkes forskningsinnsats innen 2030 og utvikling av verdensledende universitetsmiljøer i Norge, gjennom å øke grunnfinansieringen i utdanningsinstitusjonene.

- Dette er punkter Akademikerne har arbeidet lenge for å få på plass, sier Aarbakke.


 


Det offentlige skal være en moderne arbeidsgiver

Den nye regjeringen mener at offentlig sektor kan være en pådriver for innovasjon. Gjennom stor innkjøpsmakt og betydelig evne til å bære risiko, kan staten aktivt benytte sin bestillerrolle til å lage grunnlag for innovasjon i mange næringer i landet. Ved å satse mer på kompetanseutvikling, særlig innen prioriterte kjerneområder, for å øke kvaliteten på velferdstjenestene. De ønsker dermed å videreutvikle offentlig sektor til en attraktiv arbeidsplass, og ved å øke kompetent arbeidskraft, kan de redusere midlertidigheten i offentlig sektor.

Arbeidsmiljøloven skal gjennomgås, regjeringen ønsker at den skal bli mer liberal, mens dagens sykelønnsordning skal videreføres. Lovbestemte aldergrenser i arbeidslivet skal vurderes og en ny IA-avtale skal på plass.

- Endringer i arbeidsmiljølov og pensjon må bety involvering av oss som part, og jeg er trygg på at den kommende regjeringen vil trekke oss inn i arbeidet, sier Aarbakke. Videre forteller han at på arbeidslivsfeltet er jeg nok mest overrasket over at plattformen tar til orde for å innføre veiledende, normerte sykemeldingsperioder, fortsetter han.


Selv om den nye regjeringen har lovet mye for å løfte kunnskapssystemet i landet, vil Akademikerne fortsette med å passe på at de fortsetter en bærekraftig utvikling innen forskning og utdanning.

- Vi skal gi ros når regjeringen fortjener det og kritikk der det er berettiget. Men først og fremst skal Akademikerne fortsette med å spille inn gode forslag og løsninger, slår Aarbakke fast.
 

(Kilder: Akademikerne)