(StudentTorget.no):

- Vi får ikke fullt ut betalt for disse 300 studieplassene, men utvidelsen trenger ingen godkjenning fra myndighetene, og vi ber heller ikke om ekstra midler til dette. Dette kan vi få til om vi tøyer strikken. Ut over 300 ekstra plasser tror jeg ikke vi har kapasitet til, uansett, forteller Johan E. Hustad ved NTNU til Universitetsavisa.


Nasjonal dugnad

- NTNU tar ingeniørmangelen på alvor. Vi kan ta opp 300 flere internasjonale ingeniørstudenter på våre Masterprogram.

Allerede om få år kan disse gå inn i norsk arbeidsliv. Vi garanterer kvalitet og industrien må garantere jobbmuligheter. I tillegg må det etableres intensiver som profileres i internasjonale rekrutteringskampanjer. 
Dette vil være en nasjonal dugnad som har stor samfunnsøkonomisk verdi, skriver Hustad på Rektoratets blogg.

Videre skriver Hustad at næringslivet må gjøre sin del av jobben, og inviterer norsk industri til å tilby jobbmuligheter, prosjektoppgaver og stipendordninger for å gjøre seg attraktive for studentene. Allerede til høsten gjør NTNU plass til 300 ekstra plasser på ingeniørstudiet, opptaket går ikke på bekostning av eksisterende masterstudenter, bekrefter Hustad til studentavisen Under Dusken

- Disse to-årige masterprogrammene er den maksimale fleksibiliteten vi kan ha som er kvalitativt forsvarlig. Men de er like forankret i fagmiljøene, sier han. 

- Ved å skape nye studieplasser for de internasjonale studentene kan vi bidra til at det blir flere ingeniører på arbeidsmarkedet i Norge.