(StudentTorget.no):

Maren Rognaldsen fra Unge Funksjonshemmede presenterte tirsdag en rapport som har kartlagt tilretteleggingen i høyere utdanning for studenter med usynlige funksjonshemninger.- Vi ønsker å kartlegge tilretteleggingen studentene har behov for. I tillegg ønsker vi å se på hva som kan gjøres bedre for de med usynlige funksjonshemninger, forteller Rognaldsen når hun presenterer rapporten for representanter fra høgskoler, universiteter og organisasjoner.Et av hovedfunnene var at studenter ikke finner informasjon om tilrettelegging eller informasjon om hva de har krav på.

 
- Et omdømmeproblem

Innholdet i rapporten viser at 39 prosent av studentene ikke har fått informasjon om deres rettigheter når det gjelder tilretteleggingsbehov. 44 prosent er usikre på hvem de skal oppsøke om de ønsker tilrettelegging. Som følge av dette har 72 prosent av studentene vurdert å avsluttet studiet på grunnlag av manglende tilrettelegging. 85 prosent av studentene mener de kunne prestert bedre dersom studiestedet hadde tilrettelagt bedre. 

En stor del av studentene som deltok i undersøkelsen er også redde for å ikke bli trodd i deres kamp om tilrettelegging av studiene, og 53 prosent våger ikke å opplyse om sine behov. 

Grunnene til dette kan være at studentene ikke ønsker fokus på sine vanskeligheter eller sin diagnose. Noen studenter er usikre på hvem de skal oppsøke, og 27 prosent av studentene er redde for å ikke bli trodd, viser Rognaldsen i rapporten.

Anne Nylund jobber for organisasjonen Universell som er pådriver for et inkluderende læringsmiljø gjennom universelle utforminger og individuell tilrettelegging. Deres oppgave er å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser. 

Nylunds kommentar til tallene fra rapporten er at, så lenge studenter ikke våger å opplyse om sin tilretteleggingsbehov, står studiestedene ovenfor et omdømmeproblem. 


- Dersom det er slik at studentene ikke tør å informere om tilretteleggingsbehovet ved lærestedene er det deprimerende. Da tenker jeg at vi har et omdømmeproblem, dette er noe vi må ta på alvor.

 
LøsningerNylund mener, i likhet med Rognaldsen og unge funksjonshemmede, at lærerstedene må bli bedre på informasjon og synlighet. 

I tillegg mener Unge Funksjonshemmede at det bør komme en nasjonal standard for tilrettelegging av eksamener ved norsk universiteter og høgskoler.

Samordna opptak bør registrere tilretteleggingsbehov og dette må bli koblet opp mot utdanningsplanen, hevder Rognaldsen. På grunnlag av rapporten mener hun at studenter sammen med brevet om studieplass, bør få kontaktinformasjon på hvem som skal følge opp deres tilretteleggingsbehov.


Universiteter og høgskoler må rapportere om hva de gjør for å tilrettelegge for studenter, på samme måte som store bedrifter må. Unge Funksjonshemmede ønsker også at det skal innføres økonomiske incentiver for tilretteleggingsordninger ved institusjonene.