(StudentTorget.no):

I dag er det studentene som har flertall i samskipnadenes øverste styre. Lederen for dette styret er alltid en student som har dobbeltstemme. Styret fastsetter blant annet semesteravgiften og hvilke tilbud samskipnaden skal tilby  sine studenter. Nå vil imidlertid Kunnskapsdepartementet endre på maktkonsentrasjonen.

Lovendringen går ut på å kreve to tredjedels flertall i samskipnadsstyret for å fatte vedtak i viktige saker, i motsetning til knapt flertall, slik det er nå. 

– Kunnskapsdepartementet står fortsatt bak forslaget om endringer i studentsamskipnadsloven. Vi oppsummerer lovforslaget innad i KD nå, før det skal opp til vurdering i Stortinget, sier Halvorsen til Universitas
 
Lovendringen vil gjøre det mulig for Kunnskapsdepartementet å oppløse styret i "særlige tilfeller", endringen vil gjøre det vanskeligere for studentene i samskipnadsstyret å ta avgjørelser i viktige saker. 
 
Kunnskapsdepartementets argument for denne endringen er å forhindre uvettig pengebruk av uerfarne styrere. 
 
Studentsamskipnaden i Narvik gikk konkurs i 2008 etter å ha investert i en innendørs paintballbane, det er slike hendelser kunnskapsministeren ønsker å forhindre i fremtiden.
 
– Avgjørelser som har blitt tatt i studentpolitikken tilsier at dette er den beste løsningen, sier ministeren til Universitas.
 
Kunnskapsministeren forstår at det er uenigheter og motstand for forslaget som ser at KD kan kaste styret om kravet til kvalifisert flertall. Men Halvorsen mener at lovendringene vil gi samskipnadene en med forretningsliknende struktur.
 
– I de fleste selskaper er det jo slik at et knapt flertall ikke er nok til å fatte viktige beslutninger. Vi vil gjøre studentsamskipnadene litt likere andre selskaper, med langsiktige krav, hvis denne lovendringen trer i kraft. 
 
 

Politisk uenighet

 
Politikerne i kirke- utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) på Stortinget er kritiske til Kunnskapsdepartementet ønske om å endre samskipnadsloven. 
 
– Det blir merkelig med en lov som lar studentene bestemme, men kun dersom de gjør det KD sier, mener Frp-politiker Trond Lien som er medlem av KUF-komiteen. 
 
Lien er skeptisk til at Kunnskapsdepartementet kan oppløse samskipnadsstyret, dette gjør at studentene i styret kke kan ta avgjørelser, mener Frp-politikeren.
 
– Fremskrittspartiet vil forsøke å kjempe mot forslaget. Men det er lov å håpe at de rødgrønne tar til fornuft. Hvis samskipnadene tar dårligeavgjørelser må de ta konsekvensene selv, sier Lien til Universitas.