(StudentTorget.no):

Unge funksjonshemede utarbeidet rapporten "Ute av øye, ute av sinn?", der kommer det frem at 72 prosent av studentene med usynlige funksjonshemninger vurderte å avslutte studiene på grunnlag av manglende tilrettelegging for deres sykdom. Flere studenter forteller også at studieinstitusjonene manglet informasjon om tilretteleggingsmuligheter og kunnskap om studenter med usynlig funksjonshemninger. 
 


Unge funksjonshemmede ønsker 

VIL SE DE USYNLIGE: Kunnskapsministeren Kristin Halvorsen mener det er viktig at alle får muligheten til å ta høgere utdannelse uansett funksjonshemmelse. Nå ønsker ministeren å snakke med unge funksjonshemmede for mulige løsninger. 
derfor mer kunnskap og bedre informasjon til studenter som har behov for tilrettelegging. Nå ser det ut til at rapportens budskap har nådd frem til kunnskapsministeren.
 
– Jeg tror det vi først og fremst snakker om her, er litt manglende kunnskap og manglende forståelse for at en del studenter kan ha noen utfordringer. Det er sykdommens usynlighet som kanskje gjør at en universitetsledelse eller høyskoleledelse ikke er like oppmerksom på dette, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i Stortingets spørretime denne uken. 
 
 

Inviterer til dialog

 
For Halvorsen er det viktig at alle skal få muligheten til å gjennomføre høyere utdanning uansett funksjonshemning. Nå ønsker kunnskapsministeren å invitere unge funksjonshemmede til et møte om rapportens hovedfunn og eventuelle løsninger for videre prosess. 
 
– Jeg tror vi kommer langt med fleksibilitet. Fleksibilitet rundt eksamen og oppgaveinnlevering er en slik type utfordring, og kunnskap om hva det dreier seg om, sier Halvorsen. Kunnskapsministeren ønsker nå å gå grundigere igjennom rapporten.
 
Maren Rognaldsen fulge spørretimen fra Stortinget da Kunnskapsministeren talte. Rognaldsen syns det er positivt at ministeren åpner opp for å finne en løsning for studenter som sliter med usynlig funksjonshemmelser.
 
–  Det er kjekt at arbeidet vårt blir lagt merke til, og at vi blir sett på som aktuelle til å bli med i drøftingen av mulige løsinger på temaet, forteller Rognaldsen til StudentTorget.
 
 

Starten på et viktig tema

 
Målet til Rognaldsen var å ikke bare lage en rapport, men også danne grunnlaget for videre arbeid. Nå ønsker hun at rapporten skal være starten på et større fokus rundt studenter med usynlige funksjonshemninger.
 
– Jeg opplever det slik at enkeltmenneske kan være det sentrale for tilretteleggingen en får. Det kan gå på flaks og uflaks med forståelsen en blir møtt med. Slik kan det ikke fortsette å være. Kunnskapsministeren har et viktig poeng der. I tillegg er vi enige i Halvorsens uttalelse om at det er viktig med fokus på fleksibilitet og muligheter for individuell tilrettelegging i systemet. Dette er sentralt for mange av disse studentene slik jeg opplever det, sier Rognaldsen.
 
 
Nå håper hun statsråden følger opp svarene fra spørretimen til konkrete handlinger.