(StudentTorget.no):

De senere årene har kronprinsesse Mette-Marit vært spesielt opptatt av hvordan unge kan bidra til å påvirke en positiv utvikling – både for sin egen del og for samfunnet. De tre aspektene hun vil fokusere på, er at de unge må få støtte til å tro på seg selv, de må få støtte til å bruke mulighetene sine, og de må slippe til. 

Derfor tok kronprinsparet initiativ til det de kaller Vismennenes dag, der de inviterte seksti unge ledere hjem til Skaugum, blant annet for å diskutere de ovennevnte aspektene. Deltakerne var mellom 19 og 35, og kom fra ulike fagfelt. Blant gjestene på Skaugum var AUFs Eskil Pedersen, konsernsjef Thomas Wilhelmsen, Honningbarnas Edvard Valberg og leder i Senterungdommen, Sandra Nygård Borch.

– Vi ønsket å benytte denne anledningen til å samle noen av våre fremste unge ledere innenfor næringsliv, entreprenørskap, forskning, organisasjonsliv, media, politikk og kultur, sier kronprinsessen til studentmagasinet Campus. 


ENGASJERT: Kronprinsesse Mette-Marit viser et stort engasjement for de unges muligheter.  

Med engasjementet for unges muligheter ønsker hun en bevisstgjøring gjennom å fokusere på verdier som visdom, lederskap og verdighet. 


– Hva var det viktigste som kom ut av dagen?

– Jeg håper at alle som deltok, dro hjem med en følelse av å ha lært noe nytt. Flere har i hvert fall gitt positiv tilbakemelding om dette; at de har fått nye perspektiv og tanker som de kan ta med seg og bruke som ledere i sine miljø. Det ble mange spennende diskusjoner, ikke minst fordi deltagerne hadde så ulik bakgrunn og utgangspunkt. Dessuten var det fint å se hvor god dynamikk det ble i samtaler mellom unge og litt mer etablerte ledere - som vi også hadde invitert noen av, sier kronprinsessen.

Hun håper nå at kontaktene som ble knyttet på Skaugum, kan lede til spennende idéer og prosjekt på tvers av miljøene.

– Hvordan kan en tjueåring våge å tro på seg selv og stå for sine egne verdier i møte med mer erfarne i arbeidslivet?

– Deltagerne på Vismennenes dag og andre unge ledere jeg har møtt, for eksempel i prosjektene Kronprinsparets Fond samarbeider med, er i alle fall strålende eksempel på at det er mulig. Jeg har mange ganger blitt imponert over hvor reflekterte og trygge på sitt eget verdigrunnlag unge mennesker er. Jeg tror mye handler om å bli sett og å bli vist tillit. 


– Et av temaene dere ville diskutere, var klokskap i praktiske situasjoner, men også evnen til å se større mønstre. Hva mente dere med det?

– Kristin Skogen Lund, som vi var så heldige å ha med oss, sa det omtrent slik: Det å være en klok leder handler blant annet om å kunne ha både oversikt og tilstrekkelig innsikt på samme tid. Det er en krevende balanse, men samtidig viktig for å kunne ta gode beslutninger, tror jeg.

– Hva er den største utfordringen for unge som vil gjøre en positiv forskjell i dag?

– At de ofte ikke slipper til. At de sliter med å få tilgang til foraene der beslutninger tas, til den nødvendige oppmerksomheten og støtten de trenger for å komme videre – og til en fruktbar erfaringsutveksling med eldre ledere som kan overføre sin kompetanse. Jeg støter ofte på dette i det globale AIDS-arbeidet, som jeg har vært engasjert i i mange år. Men nå er positive ting i ferd med å skje innen FN-systemet, og det er jeg veldig glad for. Jeg har stor tro på betydningen av en toveis mentor-aktivitet på tvers av generasjonene når det gjelder lederskap. Dette er også noe av det Vismennenes dag handlet om, forteller kronprinsesse Mette-Marit.  


Denne artikkelen ble først publisert i Campus #2 2012

LES OGSÅ: Den arbeidsløse generasjonen