(StudentTorget.no):

Kun 10,6 prosent av alle sykepleierstudentene i Norge er menn. Nå ønsker Norsk sykepleierforbunds (NSF) studentorganisasjon å gi ekstrapoeng til gutter som ønsker å studere sykepleie. 

De får støtte fra komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif). Komiteen ber nå Kunnskapsdepartementet om å vurdere saken. Dette gjør ledelsen i NSF student meget glad.

– Vi vet at kjønnsbalanse i studentmassen virker positivt på kvaliteten i utdanningen. Jeg mener vi må tenke kvaliteten og trivselen på studiet. Det burde veie tungt, sier leder av NFS student, Anna Mohn Sneve til sykepleien.no.
 
I Januar sendte hun en henvendelse til Kif-komiteen, svaret hun fikk tilbake var at det anbefales å innføre tilleggspoeng til gutter som søker sykepleierutdanningene.
 
 

30/70- fordeling

 
I dag er ordningen slik at jenter får ekstrapoeng på 139 mannsdominerte studier, mens gutter kun får dette ved to kvinnedominerte yrker: veterinær- og dyrepleierutdanningen.

Kif-komiteen mener kjønnspoeng bør gis til det underrepresenterte kjønn ved flere utdanninger. Ordningen bør opphøre når kjønnsfordelingen over tid, viser en 30/70-fordeling. Universitetsavisa skriver at komiteen dermed går motsatt vei av ledelsen ved Universitetet i Oslo, som nylig avviste et forslag fra odontologi, psykologi og medisin om det samme.
DISSE STUDIENE HAR KJØNNSPOENG:  
Kvinner:
To poeng ekstra gis til kvinnelige søkere ved totalt 139 studieprogrammer:
- To- og tre-årige ingeniørstudier (unntatt kjemi)
- Maritime høgskolestudier
- Landbruksstudier ved statlige høgskoler
- Integrerte masterstudier i informatikk (5-årige) ved Universitetet i Oslo
- Integrerte masterstudier (siv-ing) ved NTNU (unntatt kjemi, bioteknologi og industriell design)
 
Menn:
To poeng ekstra gis til mannlige søkere ved to studieprogrammer:
- Veterinær- og dyrepleiestudier ved Norges veterinærhøgskole.