(StudentTorget.no):

Forrige uke ble skattelistene for inntektsåret 2011 offentliggjort. StudentTorget har rangert inntekten til rektorene ved de norske universitetene, og funnet frem til de best betalte rektorene blant utdanningsinstitusjonene i Norge. De suverene lønnsvinnerne viser seg å være rektorene ved de private høyskolene.
 
Totalt sett hadde de norske universitetsprofessorene en gjennomsnittslønn på 1 159 142,50 kroner. 
 
Den gjennomsnittlige inntekten for rektorene som er tilknyttet SiO er noe høyere i de offentlige institusjonene enn i de private. I snitt hadde de «offentlige» rektorene en inntekt på 892 000 kroner, mot 882 000 kroner blant deres rektorkollegaer ved de private institusjonene, skriver Universitas.

 Dette betyr punktene i oversikten

Inntekt

Nettoinntekt er alminnelig inntekt før særfradrag, det vil si summen av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag (for eksempel renter på boliglån). 
 
Skatt
 
Utliknet skatt er trygdeavgift, pluss summen av inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat. Dette er skatt før fremførbart godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte fra tidligere år. 
 
Kilde: Skatteetaten.no
 

Godt betalt for dårlig kvalitet

 
To som utpeker seg på inntektslisten er de private høyskolene Atlantis Medisinske Høgskole og Norges Helsehøyskole-Campus Kristiania, som begge tilbyr utdanning innen helse- og medisinfag. Begge disse har også nylig fått strykkarakterer av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Det har også blitt avslørt at Atlantis har utbetalt 11 millioner kroner i utbytte, noe som kan vise seg å være ulovlig. Allikevel er de ansvarlige på henholdsvis første og tredjeplass blant de best betatalte rektorene i Norge.
 
Ole Petter Hjelle ved Norges Helsehøyskole - Campus Kristiania er Norges best betalte rektor med en inntekt på 2 866 000 kroner. Administrerende direktør i Campus Kristiania, Sofie Lind, er den som bestemmer Hjelles lønn. Hun forklarer at mesteparten av Hjelles lønn i fjor kom fra hans tidligere arbeidsgiver, ettersom Hjelle ikke begynte som rektor ved Norges Helsehøyskole før i oktober 2011.  
 
– Hjelles lønn er nå på 1 005 000 kroner, og han gikk ned i lønn da han begynte hos oss, forklarer Lind til studentavisen Universitas.
 
Ole Petter Hjelles tidligere arbeidsgiver er den tidligere nevnte Atlantis Medisinske Høgskole. Nåværende rektor ved Atlantis, Mohsen Zangani, er nummer tre på lønnslisten, med en inntekt på 1 462 000 kroner.
 

 Dette tjente rektorene ved de norske universitetene

 

Navn Utdanningsinstitusjon Inntekt Skatt
Jarle Aarbakke Universitetet i Tromsø 1 620 729 706 431
Ole petter Ottersen Universitetet i Oslo 1 398 786 567 618
Pål Andreas Pedersen Universitetet i Nordland 1 248 500 552 765
Torbjørn Digernes Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 1 188 201 522 075
Torunn Lauvdal Universitetet i Agder 1 042 640 445 186 
Sigmund Harold Grønmo Universitetet i Bergen 942 725  415 081 
Marit Boyesen Universitetet i Stavanger 936 251  397 273 
Hans Fredrik Hoen Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås 895 308 378 935 

Kilde: Skatteetaten.no

* Studenttorget tar forbehold om feil i listene. Den oppgitte inntekten kan avvike fra lønnen i den oppgitte  stillingen, grunnet oppstart eller avslutning av ansettelsesforhold i løpet av skatteåret 2011, eller inntekter fra andre kilder. 

 

 Dette tjente rektorene ved de private høyskolene i Oslo

 

Navn Utdanningsinstitusjon Inntekt Skatt
Ole Petter Hjelle Helsehøyskolen 2 865 891 1 364 585
Tom Colbjørnsen Handelshøyskolen BI 2 634 599 1 227 528
Mohsen Zangani Atlantis Medisinske Høyskole 1 461 795    655 000
Tom kvisle Westerdals School of Communication 1 312 840 582 980
Trond Blindheim Markedshøyskolen 982 138 444 780
Bjørn Jarle Hanssen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 813 784 328 140
Vidar Leif Haanes Det teologiske Menighetsfakultetet 720 074 319 090
Daan Constantijn Baalen Norsk Gestaltinstitutt 571 885 246 746
Jan Gossner Høgskolen i Staffeldtsgate  492 052 188 939
Ann Kristin Norum Norges Dansehøyskole  438 476 155 720
Gerd Eva Valøen Steinerhøyskolen 344 413 118 900
Linn Skoglund Bjørknes Høyskole 262 147 94 915
 
Kilde: Skatteetaten.no

* Studenttorget tar forbehold om feil i listene. Den oppgitte inntekten kan avvike fra lønnen i den oppgitte  stillingen, grunnet oppstart eller avslutning av ansettelsesforhold i løpet av skatteåret 2011, eller inntekter fra andre kilder.