(StudentTorget.no):

Norske myndigheter vil ha bedre kontroll med potensielt farlig akademisk kunnskap. Utenriksdepartementet ønsker ikke lisensplikt for utenlandske studenter, men vil ha rutiner som skal identifisere det de kaller «reelle risikotilfeller».
 
Regjeringen forsøker å balansere behovet for ikke-spredningsarbeid og nasjonal sikkerhet, med hensynet til akademisk frihet og internasjonalisering.
 
 

«Spesielt følsomme studier»

 
Norske myndigheter vil ha bedre kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske studenter ved norske læresteder. Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet ønsker å identifisere studier som kan brukes i våpenutvikling i hendene på land som Iran og Nord-Korea. PST og andre sikkerhetsmyndigheter trenger å vite hvem som ønsker å studere disse fagene på norske universiteter og høyskoler, melder Universitetsavisa. 
 
I siste stortingsmelding om eksportkontroll av forsvarsmateriell, skriver regjeringen at det ikke er aktuelt å innføre lisensplikt for de enkelte studentene fra risikoland. I stedet ønsker UD «å etablere rutiner for å identifisere reelle risikotilfeller.»
 
Arbeidet skal konsentreres mot studenter fra land som er ilagt sanksjoner fra FNs Sikkerhetsråd, og mot studenter som søker seg til «spesielt følsomme studier».
 
PST uttrykte overfor Universitetsavisa tidligere et ønske om et nasjonalt system for å identifisere studenter fra problematiske land som søker sensitive studier. Sikkerhetspolitiet vil gjerne vite om disse koblingene før studenten gis opptak. Dagens system er for lite forutsigbart, mente PST. 
 
 

På oppdrag for et regime 

 
Storbritannia etablerte «Academic Technology Approval Scheme» (ATAS) i 2007, hvor borgere utenfor EØS-området må søke om godkjenning før universitetene gir opptak på enkelte studier. 
 
Dette definerer relativt brede fagfelt, fra medisinsk toksikologi og mikrobiologi til fag som anatomi og fysiologi. Også veterinærstudier, matematikk og informatikk, samt genetikk, fysikk og kjemi er med på listen.
 
Flere norske fagmiljøer er verdensledende på enkelte områder. «Spekteret av forskning som kan ha direkte eller indirekte anvendelse for utvikling av masseødeleggelsesvåpen er stort. Flere naturvitenskapelige studieretninger kan være interessant for aktører med uærlige hensikter», skriver PST i sin siste trusselvurdering.
 
Trusselvurderingen i forhold til teknologioverføring til fiendtlige stater har vært knyttet til studenter og forskere som opererer på oppdrag for et regime. En nyere tendens er at studenter og forskere blir presset av utenlandske etterretningsmyndigheter til å overlevere forskingsresultater til hjemlandet under studiene eller etter at de har returnert til hjemlandet.
 
Noen tilfeller har også vært omtalt i media: Studenter har blitt nektet å studere datateknikk ved Universitetet i Stavanger, og en iransk teknologistudent ved Høgskolen i Narvik ble kastet ut av landet, skriver Universitetsavisa.