(StudentTorget.no):

I april er det rektorvalg ved Universitetet i Oslo. Masterstudent og studentpolitiker Torkil Vederhus ønsker å utfordre den sittende rektoren Ole Petter Ottersen. 
 
Han har klart å samle inn de 20 obligatoriske underskriftene som trengs for å få stille som kandidat i valgkampen.
 
– Jeg ser ingen grunn til at en student ikke kan være rektor, sier Torkil Vederhus til studentavisen Universitas. 
 
 

Nye prioriteringer

 
Med seg på laget har han også prorektorkandidat Sunniva Roseog viserektorkandidat Tobias V. Langhoff.
 
Vederhus mener at den sittende rektoren bruker for mye tid og penger på å gjøre UiO til et eliteuniversitet innen forskning, og ønsker å skifte fokus mot formidling og undervisning. UiO har de kloke hodene som kan tilby studentene en topputdanning, men mangler evnen til å formidle kunnskapen videre til studentene, ifølge Vederhus.
 
– I dag legges det opp til at de vitenskapelig ansatte skal satse på forskning og bry seg mindre om undervisning. Vi tilbyr halvannen times forelesninger med bare snakk, selv om all forskning viser at det er pedagogisk helt bak mål, sier han.
 
Han mener selv at han har bedre innsikt i hva slags prioriteringer som trengs for å styre UiO. 
 
– En rektor må være målrettet og klar, og i stand til å effektivisere. Han eller hun må gi tydelige beskjeder både til dekaner, administrasjonen og myndighetene, og unngå å bli fanget i store ord og byråkrati. Dette er egenskaper som ikke avhenger av å ha en professortittel. Jeg ser ingen grunn til at en student ikke skal kunne lede UiO, sier Vederhus.
 
Den sittende rektoren mener at det er positivt at studentene selv tar initiativ, og håper dette medfører mer engasjement fra studentenes side.
 
Han mener selv at kritikken fra motkandidaten ikke stemmer, og sier de har funnet en god balanse mellom forskning, formidling og undervisning. Han nevner blant annet at de har øremerket ressurser til utdanningskvalitet for å sette det på dagsorden. De har også kommet langt i planene om å opprette et eget formidlingsprofessorat. I tillegg har det nyopprettede studentombudet vist at de vektlegger det som er viktig for studentene, i følge Ottersen. 
 
Morten Bakke Kristoffersen, leder av Studentparlamentet ved UiO, stiller seg positiv til at en student tar opp kampen om rektorstillingen. 
 
– Det positive med en studentkandidat er at han vil vektlegge studentenes ønsker, men det er vanskelig å si hvilken forskjell det vil utgjøre – en rektor har mange hensyn å ta. På den annen side kan det være at han ikke kjenner institusjonen like godt innenifra, og det kan jo være utfordrende for de vitenskapelig ansatte å ha en så ung sjef, sier han til Universitas.
 
Du kan lese mer om Vederhus sin valgkamp på stemtorkil.no.

LES OGSÅ: Her er Norges første studentombud