(StudentTorget.no):

I årets reviderte nasjonalbudsjett, kunne vi i går lese at det ble bevilget 100 millioner ekstra til bygging av studentboliger. 
 
Av andre tilleggsbevilgninger foreslår regjeringen 112 millioner kroner til å starte på nybygg og rehabilitering av det nye universitetet på Ås (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), teknologibygg på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), ny aula på Universitetet i Bergen og til samlokaliseringen av Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
 
Høsten 2012 satte Studentparlamentet ved HiST i gang en massiv leteaksjon hvor de hengte opp savnet-plakater for det etterlengtede bygget. Nå har de endelig funnet det. Nyheten om at det nå bevilges midler ble godt tatt i mot av lederen av Studentparlamentet ved HiST, Gina Helstad.
 
- Dette er en jubeldag for oss! Teknologibygget har vært sårt savnet og endelig ser det ut til at midlene kommer på plass. Ny og oppdatert infrastruktur er en forutsetning for å drive god utdanning, og det er gledelig å se at nettopp det budskapet blir tatt på alvor av regjeringa, sier hun i en pressemelding.
 
 

- Trengs sterkere lut

 

ETTERLYSER MIDLER: NSO-leder Øyvind Berdal setter spørsmålstegn ved hvorvidt vi har plass til å gi den økende studentmassen et godt nok studietilbud. (Foto: NSO)

 

 
Leder Øyvind Berdal i Norsk studentorganisasjon (NSO) sier i en pressemelding at det er flott at disse byggene endelig kan realiseres. Samtidig viser tilstandsrapporten for høyere utdanning at så mye som en tredjedel av bygningsmassen på norske universiteter og høyskoler trenger rehabilitering, noe som betyr at over en million kvadratmeter må pusses opp. Berdal mener det nå må tas noen drastiske grep langt utover det vi har sett i de siste budsjettene.
 
- Dette bekrefter det vi har sagt i årevis. Bygg er en viktig del av læringsmiljøet og hvis ikke regjeringen snart tar grep, kommer dette etterslepet til å vokse seg uhåndterlig stort. Takstameteret går, sier NSO-lederen.  
 
Rapporten sier ingenting om hvor mye det vil koste å utbedre den eksisterende bygningsmassen.
 
- Nå må vi få de faktiske tallene på bordet og regjeringen må presentere en plan for hvordan situasjonen kan snus. Med dagens reviderte budsjett viser Kristin Halvorsen at de ser behovet for nye bygg, men her trengs det åpenbart mye sterkere lut. Byggene forfaller og det er ikke nok av dem, poengterer Berdal. 
 
Rapporten viser også at siden Kvalitetsreformen ble innført i 2003 har studentmassen vokst med hele 35 000.  
 
- Dette er en økning som tilsvarer hele studentantallet på Universitetet i Oslo. Det sier seg selv at infrastrukturen også må bygges ut. Vi setter store spørsmålstegn ved hvorvidt vi har plass til å gi studenten et godt nok studietilbud, hevder Berdal. 
 
NSO er glade for at regjeringen har lyttet til studentene og skal gjennomføre en evaluering av Kvalitetsreformen. I rapporten varsler de at dette skal handle om oppfølging av studentene og kvalitetsarbeid. 
 
- Det er på høy tid med en undersøkelse som i mye større grad ser på innholdet i utdanningen og ikke bare teller hvor fort folk kommer seg igjennom. Høyere utdanning skal ikke være et samlebånd, avslutter Berdal. 
 

LES OGSÅ: Tre av fire høgskoler er i dårlig teknisk stand

LES OGSÅ: Milliardetterslep hos norske universiteter