(StudentTorget.no):

52 prosent av norske studenter mener utdanning og forskning er en viktig sak for dem i høstens stortingsvalg, i følge en ny undersøkelse gjennomført av Sentio for Universitas og Norsk Studentorganisasjon (NSO).
 
Aller viktigst er det å sikre seg mer penger. Halvparten av respondentene oppgir enten høyere lån og stipend eller 11 måneders studiestøtte som den viktigste saken.
 
NSO, som representerer 200 000 studenter, har derimot valgt flere og billigere studentboliger som sin fanesak opp mot stortingsvalget. Kun 15 prosent av studentene er enige i at dette er den viktigste saken å kjempe for.
 
Dette overrasker ikke nestleder André Almås Christiansen i NSO.

 

VIL OGSÅ ØKE STØTTEN: Nestleder André Almås Christiansen i NSO vil øke studiestøtten til 1,5 av Folketrygdens grunnbeløp G. (Foto: NSO)

 
 
– Tallene i undersøkelsen viser et bilde som vi kjenner igjen. Studentene mener at de økonomiske rammevilkårene er for dårlige, og derfor har NSO en prioritering der vi ønsker at studiestøtten økes til 1,5 av Folketrygdens grunnbeløp G, sier han til Universitas. 
 
Dette tilsvarer 123 000 kroner, noe som er 28 600 mer enn Lånekassas basisstøtte på 94 400 kroner. 
 
Som StudentTorget tidligere har omtalt er det for tiden politisk vilje til å gjøre noe studentbolig-situasjonen, og Christiansen mener derfor at dette er det riktige fokuset fremover. Flere studentboliger vil også bedre studentenes økonomi, hevder han. 
 
Han aviser at NSO bør revurdere sine prioriteringer på bakgrunn av resultatene i undersøkelsen, skriver Universitas.
 
 
Legg igjen en kommentar: Hva synes du er viktigst av mer penger og flere studentboliger? 
 

LES OGSÅ: Søk studentbolig nå!