(StudentTorget.no): 

Juni er en måned hvor mange studenter sliter med å få endene til å møtes, siden siste utbetaling fra Lånekassen kommer i midten av mai. Siden de fleste også har eksamener i mai og juni, kan de heller ikke starte sommerjobben før siste eksamen er over. Dermed må mange vente til midten av juli før de får den første utbetalingen fra sommerjobben.
 
Regjeringspartiene har i mange år snakket om at de vil innføre elleve måneders studiestøtte, men har allikevel stemt ned forslaget hele seks ganger i Stortinget. 
 
Mathias Fischer, Venstres ungdomskandidat til Stortingsvalget i Hordaland, kaller det løftebrudd og «den store studiestøttebløffen».
 
– Alle tre partia var samde om det då dei gjekk inn i regjeringsforhandlingar, men greidde ikkje å prioritera dette i møtet med seg sjølv, sier han til NRK Hordaland 

 

PEKER MOT VENSTRE: Til tross for sin tydelige tilknytning til Arbeiderpartiet, sier Professor Frank Aarebrot at Venstre er det eneste partiet som ser ut til å ville innføre 11 måneders studiestøtte. (Foto: Creative Commons/ Studentersamfunnet i Bergen)

 

Flere som svikter

Arbeiderpartiets ungdomskandidat Eigil Knutsen skjønner at juni er en krevende måned for mange studenter. Likevel mener han at Regjeringen ikke har sviktet studentene, men heller prioritert bygging av flere studentboliger.
 
– Bustad er den største utgifta til studentane, og me må gjera noko med leigemarknaden. Då er studentbustadar rett og slett genialt, sier han. 
 
Ap-sympatisør og professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot mener det er flere partier som har sviktet studentene. 
 
– Både fordi dei raudgrøne, trass i at det står i programma deira, ikkje har gjennomført dette på åtte år. Men òg fordi at dei to største partia på borgarleg side ikkje har dette i programma sine, seier Aarebrot. 
 
Studentenes beste håp er i følge Aarebrot at Venstre havner over sperregrensa og får gjennomslag for denne saken i eventuelle forhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet.
 
 

Koster en halv milliard

Ved Høgskolen i Hedmark har de to studentene Tonje Solheim og Liss Therese Solbakken lagt ut en underskriftskampanje på opprop.net, for innføring av studielån i juni. I løpet av fem dager har de fått over 5.000 underskrifter, og de er dermed den desidert mest populære på kampanjen på nettstedet.
 
- Det tok av mye mer enn vi først hadde trodd, og når det ble så stor interesse føler vi at vi må gjøre en ordentlig jobb, sier Solheim til Hamar Arbeiderblad. 
 
De ønsker etter hvert å vise underskriftene til Kunnskapsdepartementet.
 
Statssekretær Ragnhild Setsaas i Kunnskapsdepartementet sier at engasjementet rundt utdanningsstøtten er naturlig og at forbedringer kan diskuteres, selv om vi i Norge har en av verdens beste støtteordninger.
 
Hun forklarer at grunnprinsippet innen dagens studiefinansiering er at støtte skal gis så lenge undervisning, inkludert eksamen, varer. Det skal bli gitt utdanningsstøtte utover ti måneder dersom utdanningsinstitusjonene melder fra om dette til Lånekassen.
 
- En utvidelse av studiestøtten til 11 måneder for alle studenter koster om lag en halv milliard kroner, og må vurderes opp mot andre viktige tiltak for studenter. Studentorganisasjonene var enige om at vi skulle prioritere studentboliger, forklarer Setsaas til Hamer Arbeiderblad.
 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har også tidligere uttalt at utvidelse av studiestøtten til 11 måneder vil koste en halv milliard kroner, mens det å øke støtten til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp vil komme på 1,7 milliarder.  
 
 

NSO prioriterer studentboliger

Som StudentTorget tidligere har skrevet, mener 52 prosent av norske studenter at utdanning og forskning er en viktig sak for dem i høstens stortingsvalg. Det viser en undersøkelse gjennomført av Sentio for Universitas og Norsk Studentorganisasjon (NSO).
 
Halvparten av respondentene oppgir at enten høyere lån og stipend eller 11 måneders studiestøtte er den viktigste saken.
 
NSO, som representerer 200 000 studenter, har derimot valgt flere og billigere studentboliger som sin fanesak opp mot stortingsvalget. Kun 15 prosent av studentene er enige i at dette er den viktigste saken å kjempe for.

LES OGSÅ: Svikter studentene i statsbudsjettet - igjen!