(StudentTorget.no):

Ved studiestart i august var det i følge Norsk Studentorganisasjon (NSO) hele 14 500 studenter som sto i kø for å få studentbolig. 
 
-Det er veldig mange studenter i kø, og disse tallene bekrefter hvor stort behovet er for flere studentboliger, sier NSO-leder Ola Magnussen Rydje i en pressemelding.
 
Tall fra NSOs studentboligundersøkelse for 2013, viser at det kun er 14,2 % av studentene som har muligheten til å bo i studentbolig.
 
For neste års statsbudsjett krever studentorganisasjonen at det må bygges 3000 studentboliger i året og mener at studentboliger bør stå høyt på prioriteringslisten til de politiske partiene i neste stortingsperiode.  
 
– Løfter er ikke det samme som gjennomføring. De må også inn i regjeringserklæring og budsjetter. Men vi er veldig fornøyd med at alle partier lover flere studentboliger, og forventer at det blir merkbart allerede i statsbudsjettet for neste år, sier Rydje i en pressemelding.
 

LES OGSÅ: Studentboligindeksen 2013

 

KREVER LØFTENE GJENNOMFØRT: Ola Magnussen Rydje er fornøyd med at alle partiene lover flere studentboliger, men understeker at løfter ikke er det samme som gjennomføring.

 

 

– Regjeringen har ansvaret

Regjeringens egen Levekårsundersøkelse viser at studentene aldri har brukt mer av studiestøtten på boutgifter. Studentenes boutgifter har økt med 15 prosent fra 2005 til 2010, og gjennomsnittlig boutgifter utgjør nå over 70 prosent av studiestøtten. For at prisøkningen ikke skal fortsette som tidligere kreves det i følge NSO en intensivering av studentboligbyggingen.
 
- Høye leiepriser og lav studiestøtte gjør oss stadig mer til arbeidstakere og mindre til studenter. Nå har begeret rent over og vi står til knærne i boutgifter. Løsningen er flere og billigere studentboliger, Regjeringen har ansvaret, og det haster, uttaler Rydje.
 
 
NSOs krav til statsbudsjettet for 2014:
 
bygging av minst 3000 studentboliger årlig
 
øke statstilskuddet til 50 prosent
 
øke kostnadsrammen med 150.000 kroner
 
 
Her er en oversikt over hva de ulike partiene sier om studentboliger i partiprogrammene før høstens stortingsvalg: 
 
 

Arbeiderpartiet (Ap)

- De neste årene skal vi trappe opp studentboligbyggingen kraftig, med mål om 3000 bygde boliger i året. Vi vil øke kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til studentboliger til 50 prosent.
 
 

Senterpartiet (Sp)

- Bygge minst 1500 studentboliger i året, ved at man blant annet gir studentsamskipnadene momsfritak for bygging, vedlikehold og rehabilitering av studentboliger.
 
 

Sosialistisk venstreparti (SV)

- At det skal bygges minst 2000 nye studentboliger hvert år i stortingsperioden. 
 
- Å gjennomgå måten studentboligene finansieres på, for å sørge for mest mulig utbygging. Statlig tilskuddsandel bør økes.
 
 

Høyre (H)

- Bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller, samt oppmuntre til bygging av flere private studentboliger. 
 
 

Fremskrittspartiet (Frp)

- Bygge 2000 studentboliger i året.
 
- Gjøre det mulig for private aktører å bygge studentboliger på samme vilkår som studentsamskipnadene. 
 
- Avskaffe dagens monopolordninger for å bygge flere boliger til en lavere pris og raskere. 
 
- Bruke kreative løsninger brukt i andre land for raskt å kunne sette opp flere studentboliger, slik som for eksempel brakke- eller containerstudentbyer av høy kvalitet.
 
 

Venstre (V)

- Det viktigste grepet for å redusere leieprisen for studenter er billigere studentboliger. 
 
- Bygge 2.000 studentboliger årlig med 50 prosent statstilskudd og prioritere pressområder.
 
- Heve kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til nye boligenheter.
 
- Sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven.
 
 

Kristelig Folkeparti (Krf)

- Gi studentsamskipnadene tilskudd til 3000 nye studentboliger i året.
 
- Øke tilskuddsrammen til bygging av studentboliger til minst 50 prosent av en kostnadsramme på 850 000 i de store byene og 750 000 ellers.
 
- At 10 prosent av studentboligene bør være universelt utformet.
 
 

Rødt

- Statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel.
 
- At kommunene fører en aktiv tomtepolitikk og legger til rette for student-samskipnadenes studentboligbygging.
 
 

Miljøpartiet De Grønne

- Bygge minst 3 000 studentboliger per år inntil behovet er dekket.
 
 
 
Denne oversikten over partienes studentbolig-politikk, er hentet fra de ulike partienes programmer som gjelder før Stortingsvalget 2013.  
 

LES OGSÅ: Vil du ha mer penger eller flere studentboliger?