(StudentTorget.no):

De ferske tallene fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det i år bare er 27 iranske studenter har fått godkjent studentasyl i Norge, mot 122 på samme tidspunkt i fjor. 
 
– PST frykter at Norge bidrar til produksjon av masseødeleggelsesvåpen, som ytterste konsekvens av at risikostudenter får tilgang til norsk akademia, sier Martin Bernsen, informasjonssjef i PST til studentavisen Universitas.
 
Han bekrefter at de foretar risikovurderinger av et større antall studenter enn tidligere, og at prioriteringen henger sammen med det generelle trusselbildet. 
 
I PSTs trusselvurdering for 2013, som ble fremlagt i februar, kommer det fram at norsk høyteknologi er attraktivt for Iran. Den iranske etterretningen har tidligere bekreftet i flere internasjonale medier at de sender representanter ut i verden for å tilegne seg denne type kunnskap.
 
Gjennom FN-resolusjonen om Iran pålegges Norge og resten av medlemsnasjonene i FN «å være årvåkne og forhindre at iranere får opplæring og trening på områder som vil kunne ha betydning for Teherans omstridte atomprogram.», skriver Universitas.
 
Det er særlig våpenteknologi og kunnskap om blant annet oljebransjen som er verdifull for Iran og de andre risikolandene. 
 
– Det er fysikk, kjemi og IT på høyere nivå som er mest utsatt for spionasje og ulovlig kunnskapseksport. Vi må hindre at studenter vi har bekymring rundt starter med disse fagene, sier Bernsen.
 

LES OGSÅ: Frykter lekkasje av farlig akademisk kunnskap