(StudentTorget.no):

Sundvoldserklæringen slår fast at den nye regjeringen vil kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk i opptaket til lærerutdanningen. Beregninger fra Samordna opptak, nasjonal vitnemålsdatabase og Kunnskapsdepartementet viser at dette kan problematisere rekrutteringen av fremtidige lærere. Dette kan resultere i at flere høgskoler vil stå i fare for å måtte legge ned sine lærerutdanninger.

 
Peder Haug, professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, sier til VG at dette kan være meget ødeleggende. Kristin Halvorsen uttaler at kravet vil være en krise.
 
 

Langsiktig plan

Snittkarakteren i norsk var på 3, 38 på videregående for opptak til grunnskolelærer-utdanningen. I matematikk var den 3, 97, i følge Norsk Vitnemålsdatabase.
 
Rådgiver for Fremskrittspartiet på stortinget, Hårek Hansen, forsvarer i VG kravet med at lærerstudentene nå vil vite at det blir vanskeligere å komme inn på studiet. Det vil derfor være en gradvis utvikling og jobbing mot et mål.
 
Høyres skolepolitiske talsperson, Elisabeth Aspaker, anerkjenner ovenfor VG at det vil bli en utfordring å løfte kvalitet samtidig med å erstatte lærermangelen. Hun mener uansett at det ikke finnes noe bedre alternativ enn å gjøre det på denne måten.  
 
 

Høyre og FRPs politiske plattform

Den nye regjeringen har i tillegg flere krav til et nytt lærerløfte.
 
De vil gjøre om lærerutdanningen til en fem årig mastergradutdanning.
Gradvis trappe opp etter- og videreutdanningen, og gjennomføre rett og plikt til dette.
Gjennomføre et særskilt krafttak innenfor matematikk ved at 10.000 lærere grunnskolen tilbys videreutdanning i løpet av fem år.
Kreve at lærere fra 1 trinn skal ha fordypning i basisfagene i underviser i.
 
På Høyres nettsider uttrykker lærer ved Odda ungdomsskole, Erlend Nevdal Bolstad, at partiet viser at de satser på læreryrket.
 
- For å få flere ungdommer til å drømme om å bli lærere må statusen til yrke heves. Vi må ha høye krav for å komme inn på lærerskolen, og mange muligheter for etter og videreutdanning. Men økte krav må gi økt lønn, det koster å ha verdens beste skole, sier han.