(StudentTorget.no):

Som StudentTorget tidligere har omtalt, har ikke norske studenter hatt mindre å rutte med på hele 38 år. Da Statsbusjettet for 2014 ble lagt frem i dag, kom det derimot gode nyheter! Regjeringen innføre 11 måneders studiestøtte fra og med høsten 2014! Studiestøtten vil økes fra 94.400 kroner til 105.600 kroner årlig. Dette tilsvarer en økning på 11.200 kroner i året.
 
- Det er en historisk studiestøtteøkning og et vanvittig bra gjennomslag for Norsk studentorganisasjon og studentbevegelsen, jubler NSO-leder Ola Magnussen Rydje.
 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er også tydelig fornøyd med å endelig kunne komme med en gladmelding til studentene.
 
– 11 måneders utdanningsstøtte er noe studentene har ønsket i lang tid. Innføringen betyr at det vil komme en ekstra utbetaling av studiestøtte i juni på toppen av det studentene får i dag, sier kunnskapsministeren i en pressemelding.

FORNØYD MINISTER: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er stolt av å kunne fresentere et Statsbudsjett med flere gode nyheter for studentene. (Arkivfoto)

 
 

– Enormt steg i riktig retning

Utvidelsen av stipendet alene utgjør en økning i statsbudsjettet på 586,4 millioner. Regjeringen foreslår også å prisjustere utdanningsstøtten for å holde oppe kjøpekraften til studentene. Til sammen vil dette bety at basisstøtten fra Lånekassen øker med over 11 000 kroner til 105 600 kroner i året i 2014–2015. Dette er noe som vil gjøre det enklere å studere på heltid.
 
- Studentbevegelsen har i en årrekke kjempet for heltidsstudenten og lik rett til utdanning. Dette er et enormt steg i riktig retning og sikrer at studenter kan bruke mer tid der de skal – nemlig på lesesalen fremfor deltidsjobben, sier NSO-lederen.
 
Studenter med barn har spesielle behov, og Regjeringen sier at de derfor vil utvide perioden med foreldrestipend gjennom Lånekassen med fem uker, fra 44 til 49 uker. Dette gjelder elever og studenter som får barn fra høsten 2014. 
 
 
 

359 millioner til studentboliger

I tillegg til økningen i studiestøtten budsjetteres det med økt statlig tilskudd og kostnadsramme for bygging av 1300 nye studentboliger i 2014, noe som betyr en økning på ca. 110 millioner kroner fra fjorårets ordinære statsbudsjett. Budsjettrammen for studentboliger vil dermed bli på 359 millioner kroner.
 
 - Flere studentboliger bedrer studentøkonomien, presser prisene ned på det private markedet, og er derfor et gode for alle som i dag sliter på et dyrt privat leiemarked. Studentboligbygging er en av de beste investeringene vi kan gjøre i kunnskapssamfunnet, sier Rydje.
 
På grunn av høyere byggekostnader foreslår regjeringa å øke dagens kostnadsrammer for oppføring av studentboliger med 100 000 kroner per hybelenhet. De vil dessuten øke statstilskuddet per hybelenhet med 20 prosent. Det vil også sikre studentene en rimelig husleie videre. 
 
– Med dette har vi overoppfylt Soria Moria II ved å gi tilsagn om tilskudd til over 1000 studentboliger hvert år siden 2008, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
 

LES OGSÅ: Halvparten mener deltidsjobben går ut over studiene


FORNØYD PRESIDENT: ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas mener bevilgningen til førsteårsstøtte til bachelorgrader i USA er viktig for at Norge skal hevde seg globalt. (Foto: Bo Slettjord

 
 

Førsteårsstøtte til USA-studier er bekreftet

Regjeringen foreslår også å innføre støtte til det første året (freshman) av bachelorutdanning av høy kvalitet i USA. Tallet på universiteter og høgskoler der norske studenter kan få støtte til freshman-året, kommer til å øke fra 60 til opp mot 400. Regjeringen foreslår å bevilge 14,8 millioner kroner til tiltaket i 2014.
 
Organisasjonen for norske studenter i utlandet (ANSA), har i flere år jobbet for at det skal gis studiestøtte til førsteåret i alle land som har fireårige bachelorgrader. I fjo bevilget Regjeringen støtte til førsteåret av bachelorgrader i alle ikke-vestlige land, og i år følger de opp med innføring av en tilsvarende støtte til fremtidige norske USA-studenter.
 
- Dette gjennomslaget er et resultat hele organisasjonen kan være utrolig stolte av. Det viser at sammen er vi sterke! At norske studenter nå har muligheten til å studere i hele verden er helt fantastisk. Skal Norge kunne hevde seg globalt og bli det kunnskapssamfunnet alle snakker om, trenger vi studenter som reiser ut og henter hjem internasjonal kunnskap og kompetanse. Vi har kjempet for dette i nesten tretti år, og endelig har politikerne lyttet. De har endelig forstått hvilken god investering dette er for Norge. I dag jubler vi, alle sammen!, sier ANSA-president Vibeke Munthe–Kaas på organisasjonens egne nettsider.

 

Den nye regjeringen må følge opp

Norsk studentorganisasjon håper at også Solberg-regjeringen vil sørge for at studentene får se 11 måneder studiestøtte og flere studentboliger fredet og realisert, og at de fortsetter denne gode satsningen i årene som kommer. 
 
- Den nye regjeringen kommer nå til å møte en studentbevegelse som ikke er fornøyd med et senket ambisjonsnivå. Her må Solberg, den nye kunnskapsministeren og det klare flertallet som har lovet dette på Stortinget følge opp den vedtatte politikken i partiprogrammene og de gode valgløftene, konstaterer Rydje.
 

LES OGSÅ: Vil gi «turbostipend» til effektive studenter