(StudentTorget.no):

 

Torbjørn Larsen, assisterende direktør ved HiOAs fellesadministrasjon, avviser at dette er et for høyt beløp og at det definitivt ikke sløses med penger.
 
-Vi har svært gode avtaler på byggene vi leier, og betaler langt under markedspris. Våre utleiekostnader tåler sammenligning med hvem som helst i høyskolesektoren, forteller han til universitetsavisen.
 
Universitetet i Oslo (UIO) betalte i 2012 hele 202 millioner kroner i leie av lokaler. En stor del av utgiftene kommer fra det Juridiske fakultetet, som i fjor betalte 56 millioner i leie.
 
Det statlige eierselskapet Entra er for tiden i gang med et prosjekt der det Juridiske fakultetet skal samlokaliseres i sentrum. Hovedmålet blir et trettenetasjes bygg for UIO ved Tullinløkka i løpet av 2018.
 
Per Erik Syvertsen, direktør i eiendomsavdelingen på UiO, sier at det ønskelige er å samle de ulike leieforholdene de har i sentrum til et nytt bygg. Det mest primære er å eie bygg som blir benyttet over lengre tid. Han begrunner også hvorfor de ikke kjøper opp bygg de allerede leier.
 
- Det er ikke så enkelt å kjøpe bygg. Universitetet kan ikke ta opp lån for å kjøpe nye eiendommer, og det å erstatte innleie med egne bygg vil kreve betydelige investeringer, sier han.