(StudentTorget.no):

Det kommer frem i den borgerlige regjeringens tilleggsproposisjon av statsbudsjettet, at Kunnkapsdepartementet ønsker å innføre skoleavgifter for studenter som kommer fra land utenfor EØS, i løpet av høsten 2015.

Lederen av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), Gabrielle Legrand Gjerdset, stiller seg svært kritisk til at den nye regjeringen ikke fortalte om dette under valgkampen. Hun mener den borgerlige regjeringen vil snikinnføre et tiltak på en særdeles udemokratisk måte.

- Dette er en snikinnføring av skolepenger. Det er i tillegg udemokratisk at debatten ikke har vært oppe til diskusjon i valgkampen, sier Gabrielle Legrand Gjerdset, til Universitas.

Hun påpeker at da Sverige innførte skolepenger mot studenter utenfor EØS landene, mistet landet flerparten av denne gruppen studenter. Gjerdset mener det er viktig å hindre skolepengekrav av utenlandske studenter av tre grunner:

- For det første er gratis utdanning vårt konkurransefortrinn internasjonalt. I tillegg har vi et samfunnsansvar for andre land der utdanning ikke er like tilgjengelig. Det er også slik at skolepenger for internasjonale studenter fjerner gratisprinsippet i høyere utdanning, sier Gjerdset til Universitas.

 

Stiller seg uenig i kritikken

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, stiller seg utenforstående til kritikken og mener ikke at forslaget er udemokratisk. Han mener en innføring av skolepenger vil sikre landet bedre kvalitet på studentene som tas inn, og påpeker at dette ikke vil ha noe innvirkning på avgiftene til de norske studentene.

- Det er fordi vi er usikre på om ordningen vi har i dag er den beste måten å bidra til internasjonalisering av høyere utdanning. Ordningen vi har i dag er lite treffsikker, og den koster penger. Vi vet verken om vi får de beste studentene, eller konsekvensene av ordningen som eksisterer, sier Haugstad.

 

LEDER I NSO: Ola Magnussen Rydje tror en innføring av skoleavgift vil føre til et fravær av utenlandske studenter i Norge.(Foto: Bo H. Slettjord)

Haugstad påpeker også at gratisprinsippet for norske studenter står fast, i følge Universitas.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen støttet opp sin kollega og henviser til at andre land har innført lignende ordninger med god effekt.

- Prinsipielt mener vi det er forsvarlig når mange av våre naboland har gjort det og når norske studenter må betale studieavgifter i utlandet, uttaler Røe Isaksen til Forskerforum.

Lederen i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Ola Magnussen Rydje, forteller til StudentTorget at en slik ordning ikke har vært vellykket i nabolandet Sverige.

- Om regjeringen ønsker å følge de, så er det greit, fordi de landene begynner vel også nå å snu i spørsmålet om at det var en god ting å gjøre. Sverige mistet 80 prosent av alle søkerne sine utenfor EU etter at de innførte skolepenger, så der har det jo bare hatt negative konsekvenser.

 

Kan skade norsk næringsliv på sikt

Studentorganisasjonen står fast på «gratisprinsippet» om at gratis utdanning for både norske- og utenlandsstudenter bør fortsette, og mener at en innføring av skoleavgift for utenlandsstudentene vil skade Norge på sikt.

- Vi er helt avhengige av at vi har et internasjonalt miljø i Norge. At vi får kloke hoder fra hele verden, fra alle slags mulige bakgrunner, til å komme hit å studere, og dermed lære Norge godt å kjenne. Å bli gode ambassadører og viktige kontakter for Norge når de drar ut igjen, sier Rydje.

NSO-lederen mener at Norge, som et av verdens rikeste land, bør stå i bresjen for å gi kunnskap til utviklingsland og at innføring av skolepenger kan være direkte skadelig for et høyere utdanningssystem når mulighetene til utdanning styres etter hvor mye penger man har.