(StudentTorget.no):

Forrige uke ble det kjent at den nye regjeringen ikke ville innføre 11 måneders studiestøtte, slik den rødgrønne regjeringen forslo i statsbudsjettet i oktober. Norsk Studentorganisasjon (NSO) ville ikke gi opp kampen, og var i dialog med regjeringens samarbeidspartier Krf og Venstre for å kjempe for at dette ville bli prioritert i de videre forhandlingene.    
 
Krf og Venstre har derimot ikke fått gjennomslag i budsjettforhandlingene, og det er avgjort at lovnaden om 11 måneders studiestøtte ikke blir en realitet.
 
- Vi mener heltidsstudenten nå dør, selv om KrF og Venstre kjenner både diagnosen og kuren, sier Ola Magnussen Rydje, leder i Norsk Studentorganisasjon, til Aftenposten.
 
 

Studentene finansierer regjeringens skattekutt

Rydje mener norske studenter opplever en reprise fra 2009. Den sittende regjeringen gjentar det de selv kalte «et kunststykke» fra de rødgrønne, nemlig at de forhandler bort en sak der det er klart flertall i Stortinget.
 
- Det er synd at norske studenter er blant dem som skal finansiere regjeringens store skattekutt. Dette er lite fremtidsrettet når vi vet at vi må gi folk muligheten til å studere mer og jobbe mindre ved siden av, sier Martin Henriksen, som sitter i utdanningskomiteen for Ap, til Aftenposten.
 
Den nye regjeringen vil heller øke den månedlige basisstøtten fra Lånekassen fra årets nivå på 9 440 kroner til 9 785 kroner i undervisningsåret 2014-15. Basisstøtten økes dermed med 3 450 kroner for ett studieår. 
 

LES OGSÅ: Studentbudsjettet som holder

 

Langsiktige planer

I en pressemelding fra Venstre opplyser partiet at saken om 11 måneders studiestøtte var en av de virkelig vanskelige sakene i sluttfasen av forhandlingene. Partiets leder Trine Skei Grande sier at de kjempet til siste slutt, men at de ikke kom helt i mål. 
 
I budsjettavtalen fikk Venstre og KrF imidlertid inn en formulering om at studiestøtten bør øke i omfang og lengde innen 2017. I budsjettforliket står det følgende:
 
«Stortinget ber regjeringen utrede studentenes levekårssituasjon med sikte på å realisere heltidsstudenten. En slik utredning skal også innebære en plan for økning av studiestøtten og studiestøttens lengde. Studentenes organisasjoner skal involveres i dette arbeidet.» 
 
- (...) Vi er fornøyd med at vi har fått regjeringen til å forplikte seg til å legge frem en plan både for en økning av studiestøtten og ikke minst studiestøttens lengde. Dette kommer til å være et av de områdene Venstre kommer til å prioritere høyest i de kommende budsjettbehandlingene, sier Skei Grande.
 
Videre lover hun at Venstre kommer å henge tett på regjeringspartiene for at dette skal følges opp. 
 

LES OGSÅ: 16 sparetips til studentøkonomien