(StudentTorget.no):

-Regjeringen har veldig store ambisjoner for høyskole- og universitetssektoren. Men det sier seg jo selv at det er ambisjoner som vi ikke klarer å oppnå alene, men som er helt avhengige av dere for å kunne oppnå, adresserte kunnskapsministeren til styremedlemmene ved styremøtet for UH -sektoren tirsdag denne uken.

Representanter fra ulike høyskoler og universiteter hadde møtt opp til styremøte i Georg Sverdrups Hus ved Blindern tirsdag, for å drøfte kvalitet i forskning og utdanning, og hvordan dette kan effektiviseres og bli bedre over de neste årene.

Etter knapp én måned i jobb, har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forhandlet frem 300 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet, som skal gå til forskning og stipendiatstillinger. Den nye ministeren har startet sitt engasjement med store ambisjoner om et kunnskapsløft i flere sektorer, og mener at det er han – og ikke Jan Tore Sanner som leder et «superdepartement».

- Det er noe som gjennomsyrer hele regjeringsplattformen, og det er et offensivt syn på kunnskap, både som virkemiddel, og kunnskap som mål, sier Røe Isaksen.

 


Forskning trumfer undervisning

Det nye budsjettet betyr blant annet 100 millioner kroner til å styrke forskningsinsentivene, økt stipendial- og phd – stillinger, samt økte bevilgninger av utstyr til ingeniørutdanningene. Forskning er det store stikkordet i budsjettet, da forskningsinnsatsen alene skal forsterkes med 300 millioner kroner. 300 mer enn den tidligere regjeringen hadde lagt frem i budsjett.

Røe Isaksen måtte svare på tiltalen i salen om at regjeringen satser mer på forskning enn undervisning, mens ministeren mener at vi heller må finne ut av hvordan vi kan motivere til å undervise. I følge en NIFU – rapport fra 2011, viser det seg at åtte av ti akademikere vil heller forske fremfor å undervise.

Jeg mener det er gode insentiver for forskning inn mot undervisning, men det er også et viktig mål å undervise, og det at man øker prestisjen på det, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren og regjeringen ønsker et kunnskapsløft i lærerutdanningen, og varslet tidligere i høst at de skal de neste årene gi 10.000 lærere videre- og etterutdanning.

Økt kvalitet i forskning og utdanning, og bygging av forskningsmiljøer i verdensklasse slik det blir formulert i regjeringsplattformen, er et viktig punkt på agendaen nå som kunnskapssektoren skal styrkes over de neste fire årene. Kunnskapsministeren mener derimot at målet ikke bare er å komme høyt på de internasjonale rankingene over beste utdanningsinstitusjoner, men heller at vi skal tilby god kvalitative utdanninger.

- Det er viktigere for meg at de er gode. Rankingene har forskjellige ting de vektlegger, og forskning er igjen bare én målestokk. Men det er ikke slik at det viser fasiten på hva som er gode universiteter,  så det er ikke slik at det eneste målet som vi har, er å komme høyere på en av de, forteller Røe Isaksen.

 
 

Innføre skolepenger for utenlandske studenter

Kunnskapsdepartementet og ministeren har måtte tåle sterk kritikk fra en rekke studentorganisasjoner, da de ønsker å legge frem et forslag til utredning om å innføre skolepenger for studenter utenfra EØS. I et tidligere intervju, nevner leder i Norsk Studentorganisasjon Ola Magnussen Rydje at dette kan føre til tap av internasjonale talenter og kompetansestrømmen inn i landet.

- Sverige mistet 80 prosent av alle søkerne sine utenfor EU etter at de innførte skolepenger, så der har det jo bare hatt negative konsekvenser, fortalte Rydje til StudentTorget.

Røe Isaksen mener vi heller vil få muligheten til å sile ut de med økt kompetanse og talent, og få flere bedre internasjonale studenter, om en slik ordning innføres.

- Erfaringene fra Sverige som har blitt mye brukt, så sank jo prosentandel utenlandsstudenter, og det er det jo naturlig at det gjør.  Så viser det seg at kompetansenivået på de studentene som kom utenfor EØS økte, og det kan jo tyde på at man kanskje får færre studenter men at de er bedre kvalifisert, sier Røe Isaksen.

Ministeren er heller åpen for å se på belønningssystemer for studenter utenfra EØS-regionen i form av ulike stipender, og at dette kan være en god idé for at Norge skal tiltrekke seg flinke internasjonale studenter.