(StudentTorget.no): 

En ny undersøkelse fra Norsk medisinstudentforening, viser at det store flertallet av medisinstudentene er i mot reservasjonsretten.
 
15 prosent av de 1620 studentene som deltok i undersøkelsen mener at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort. I tillegg svarer ni prosent at de bør ha rett til å nekte aborthenvisning. 
 
Elisabeth B. Holven, leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) i Oslo, mener man er i en spesiell rolle som lege, og at man da må forholde seg til det som forventes av deg i den rollen. 
 
- Det er viktig med et lovverk som i hovedsak beskytter den svakeste part. Skal kvinner måtte forsvare seg moralsk overfor fastlegen sin? spør hun ovenfor Aftenposten.
I kjølvannet av undersøkelsen har Nmf nå tatt et offisielt standpunkt om at fastleger ikke bør få reservere seg.
 
«Det er ingen fastleger som blir tvunget til å arbeide i dette feltet. Samvittigheten deres kan derfor fortsatt bli ivaretatt ved å bytte yrkesfelt eller ved å si fra seg den offentlige støtten som blir utbetalt til offentlig finansierte fastleger», skriver Nmf i sin uttalelse.
 
KrF er det eneste Stortingspartiet som ønsker å gi fastleger reservasjonsmulighet. Likevel har de fått gjennomslag for dette i regjeringssamarbeidet. Denne uken har helseminister Bent Høie (H) sendt et lovforslag på høring, som skal gi legene mulighet til å reservere seg, skriver Aftenposten.
 

LES OGSÅ: Ortoreksi: Den usunne sunnheten