(StudentTorget.no):

På NSOs landsmøte denne helgen ble det bestemt at det er bergensstudenten Anders Kvernmo som skal ta over vervet etter sittende NSO-leder Ola Magnussen Rydje.
 
Engasjementet for studentdemokratiet står strekt hos den nyvalgte studentlederen. Han gleder seg til å ta fatt på arbeidsoppgavene som leder for Norges største studentorganisasjon.   
 
- NSO er en fantastisk flott organisasjon, og jeg ser utrolig frem til å jobbe med de andre i arbeidsutvalget, sier Anders.
 
 
 

– Norske studenter er ikke late

En av utfordringene som møter ham, er å rette opp latskap-stempelet norske studenter har fått den siste tiden. Den nasjonale studentundersøkelsen fra Studiebarometeret viste nemlig at norske studenter i snitt bruker 27,2 timer i uken på studiene. Rom for forbedring, mente Kunnskapsminister Røe Isaksen. Dette er ikke den nyvalgte NSO-lederen helt enig i.
 
Om NSO

NSO ble stiftet i 2010, og har raskt etablert seg som den ledende interesseorganisasjonen for studenter i Norge.

Hovedmålet til organisasjonen er å bedre studentenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.

- La meg bare begynne med å si at norske studenter ikke er late, de blir dratt mellom jobb og studier og har gjerne frivillige verv i organisasjoner eller studentforeninger i tillegg. Vi vet at 93 prosent av dagens studenter har deltidsjobb ved siden av utdanningen, og mange studenter jobber 2-3 dager i uken i tillegg til heltidsstudier, forteller Anders. 
 
 

Vil øke studiestøtten

I høst ble det klart at den nye regjeringen valgte å skrinlegge planene om å utvide Lånekassens studiestøtte fra ti til elleve måneder. Den påtroppende NSO-lederen hevder at for flertallet av de norske studentene er den nåværende studiestøtten kun en biinntekt ved siden av lønnen de opparbeider seg gjennom deltidsjobben. Han ønsker at studenter skal få mer i studiestøtte, slik at de kan bruke mer tid på studiene. 
 
- En viktig kampsak for oss er studentvelferd, og fokuset på gi lik mulighet til å studere. 74 prosent av studentenes inntekter går rett til leie av bolig, og når 40 prosent av studentene får økonomisk hjelp hjemmefra er det ikke lenger lik rett til utdanning, forteller Anders. 
 
 

Vil høyne studentenes læringsutbytte 

Resultatene fra studentbarometeret avslører mer enn bare norske studenters studievaner. Kun 38 prosent av studentene er tilfreds med den faglige oppfølgingen de får. Høy kvalitet i utdanningen er nok en kampsak for NSO. Anders mener studentene må stille større krav til både innhold og kvalitet i utdanningen.
 
- Det er viktig at det man lærer har en hensikt, at forelesningene oppleves som nyttig og er av høy kvalitet. Du skal også vite hvor du kan gå om utdanningen ikke svarer til forventningene dine. NSO må vise at vi har løsningene for god utdanningskvalitet, og vise norske studenter som ressurser for kunnskapssamfunnet Norge, sier Anders.  
 
 

NSOs arbeidsutvalg 2014/15:

Leder:
Anders Kvernmo Langset (26)
Studerer ved Høgskolen i Bergen og kommer fra Tomrefjord i Møre og Romsdal
 
 
Nestleder:
Alexander Løtvedt (24)
Studerer ved Høgskolen i Lillehammer og kommer fra Hamar
 
 
Fagpolitisk ansvarlig:
Sondre Jahr Nygaard (23)
Studerer ved NTNU og kommer fra Hamar
 
 
Fagpolitisk ansvarlig:
Therese Eia Lerøen (23)
Studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus og kommer fra Stavanger
 
 
Velferds‐ og likestillingsansvarlig:
Kristian Myhre (23)
Studerer ved Det teologiske menighetsfakultet og kommer fra Molde
 
 
Internasjonalt ansvarlig:
Helge Schwitters (24)
Studerer ved UiO og kommer fra Holmlia i Oslo
 
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge