Årets søkertall fra Samordna Opptak (SO) viser at stadig flere søker seg til fag som samfunnet har behov for, slik som lærerutdanning, helse- og omsorgsfag og ingeniørutdanning.

Likevel er det fortsatt psykologi og rettsvitenskap (jus) som får inn storparten av søkerne.

Ved profesjonsstudiet i psykologi ved UiO er riften så stor at det er over 15 førstegangsvelgere per studieplass. Hos rettsvitenskap ligger søkertallet på cirka 9,6 søkere per studieplass. Fjoråret var et rekordår med over 1000 uteksaminerte jurister fra landets høyskoler og universiteter.

 

Færre traineer og praktikanter

Advokatbransjen har i alle år vært flinke til å holde kurs og fortelle om karrieremulighetene innad i advokatyrket til studentene ved Det Rettsvitenskapelige Fakultet.

Flere studenter finner veien inn i bransjen gjennom praktikant- og traineeprogrammer, hvorav flere får jobb i samme firma når de er ferdig med studiet. Nå advarer advokatbransjen mot hardere tider, med liten økonomisk vekst og færre jobbmuligheter som advokat.

Kjersti Lerkerød (28) er nyansatt advokatfullmektig hos advokatfirmaet Kluge. Hun forteller at det kan ta tid før man er i jobb.

– Jeg gikk ut i fjor og har mange venner fra studiet som har fått seg en kalddusj. Du har inntrykk av at du er en potet og har alle muligheter, men så bruker du flere måneder på å få deg jobb, sier hun til DN.no.

Bosse Langaas, direktør for strategi og forretningsutvikling hos Kluge, forteller til DN at økonomiske nedgangstider og økt konkurranse innad bransjen om kunder, fører til at de heller tar vare på nåværende ansatte, enn å ansette like mange som tidligere.

– De ti til tyve største kontorene i bransjen har dessuten vokst veldig mye en stund, det har vært hard konkurranse. De har spist av hverandre, og det er både kamp om oppdrag og et press på effektivitet og kost, forteller han.

Ferske tall fra Juristforeningens undersøkelse om arbeidsmarkedet, viser at om lag 13 prosent av de som ble uteksaminert fra studiet i fjor, var uten arbeid seks måneder etter avsluttet eksamen. Halvparten var i full jobb, mens 31 prosent er ansatt i en midlertidig stilling.


 

Det offentlige må bli mer synlige

Myhre Løvik studerer jus på Treider, og etterlyser bedre kurstilbud og rekruttering fra de offentlige etatene innenfor henne studium.

Ifølge henne er det sjeldent man hører om hvilke andre muligheter man har enn advokatyrket, den dagen man er ferdig med å studere.

– Det er nesten alltid forretningsadvokater man hører om i studietiden. Offentlig sektor kunne vært flinkere til å synes, ha praktikantstillinger, være på karrieredager og sånt. Det er nesten bare advokatene som har kurstilbud som dette, sier hun til DN.no.