(StudentTorget.no):

Regjeringen og kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen har varslet at det skal gjøres store endringer i det norske utdanningssystemet, noe som kan medføre færre høyskoler og universiteter, samt at en ekspertgruppe skal se på hvordan finansiering kan styrke kvaliteten i forskning og høyere utdanning.
 
Som et ledd i de nye endringene ønsker Ola Magnussen Rydje, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), at stillingsvernet i akademia må bli mindre rigid for å kunne flytte ansatte til andre institusjoner eller si dem opp.  
 
- En del fagmiljøer må antagelig skalere ned. Da vil det være nødvendig å flytte ansatte til andre institusjoner eller si dem opp. Slik stillingsvernet i dag vil det være veldig vanskelig, sier han til Aftenposten.
 
Universitets- og høyskoleansatte er omfattet av tjenestemannsloven, som gir sterkere stillingsvern enn arbeidsmiljøloven. Når NSOs landsstyre skal behandle forslaget neste helg, vil NSOs Arbeidsutvalg gå inn for å svekke oppsigelsesvernet i tjenestemannsloven.
 
-  Etter fire år er du etter tjenestemannsloven omtrent sikret å kunne bli så lenge du vil. Mens du venter på noe nytt har du førsterett på nye stillinger og krav på ventelønn, dyre ting for en institusjon som skal endre sin fagportefølje.
 
I akademia er det flere som har midlertidig ansettelse enn i de fleste andre sektorer. Rydje tror institusjonene vegrer seg for å gi faste ansettelser fordi det er vanskelig å gjøre endringer i ettertid. I praksis blir de derfor nærmest tvunget til å beholde dem resten av karrieren.
 
Med nye regler som vil gjøre det mulig å nedskalere og bli kvitt ansatte, mener han det vil bli lettere å ansette fast. Rydje understreker at forslaget ikke er ment for å kunne sparke dårlige forelesere.
 
-  Men antagelig er det her, som i resten av arbeidslivet, folk som ikke fungerer i jobben. I Arbeidsmiljøloven er det mulighet for oppsigelse med saklig grunn, tjenestemannsloven har mer rigide kriterier, sier han til Aftenposten.
 
Forskning viser at kvinner i mindre grad enn menn søker seg til midlertidige og usikre stillinger. Siden kvinner i dag kun fyller en av fire professorstillinger i Norge, tror Rydje at forslaget også kan bidra til å rette opp den skjeve kjønnsbalansen.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet

Klikk her for å se studentrabatter i Norge