(StudentTorget.no):

Regjeringen har blitt enige med samarbeidspartiene Venstre og KrF om det reviderte nasjonalbudsjettet for 2014. Selv er de storfornøyde med å utnevne utdanningssektoren som en av vinnerne i forhandlingene. 

Grunnfinansieringen av Universitets- og høgskolesektoren øker med 49 millioner kroner.  Halvparten av dette skal knyttes til EU- indikatoren for resultatbasert omfordeling, særlig i den hensikt at sektoren skal utnytte Horisont 2020 og lykkes på den internasjonale konkurransearenaen. 

— Kunnskap er fremtidens olje, derfor må vi også sikre økt utvinning av det grå gullet under hodene, finansiert av det svarte gullet under havbunnen. Det er en fornuftig investering, uttaler Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten i en pressemelding.

Det er derimot ikke alle som er utelukkende begeistret for bevilgningene til utdanningssektoren. Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo Akershus (HiOA), Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Bergen (HiB) skriver i en pressemelding at de er svært skuffet over at studentboliger ikke har fått plass i revidert statsbudsjett, men at det er positivt at økningen er gitt over grunnfinansiering, slik at institusjonene kan benytte midlene der det er størst behov. Studentlederne forventer at disse midlene blir brukt til bedre oppfølging og veiledning av studentene i tråd med resultatene av studiebarometeret. 

— Det er et steg i riktig retning, men fortsatt bare en dråpe i havet! sier Tord Øverland, påtroppende leder ved Studentparlamentet ved HiOA.  

Studentparlamentene mener regjeringen fortsatt ikke ser alvoret i den enorme mangelen på studentboliger.

— Vi er skuffet over antall studentboliger regjeringen har gitt tilskudd til i 2014, sier Pernille Marie Våge, påtroppende leder ved HiB.

Påtroppende studentleder på HiST, Synne Trudesdotter Grønvold savner en klar satsning på infrastrukturen i høyere utdanning. 

— Både oppdatert utstyr og gode fasiliteter er en forutsetning for et godt læringsmiljø og kvalitet i norsk høyere utdanning.