(StudentTorget.no):

Alle landets studentdrevne rettshjelptiltak har fått innskrenket bevilgning i det nye budsjettet.
 
Dette betyr at rettsikkerheten til de svakeste i samfunnet, som omfatter blant annet landets studenter, voldtektsofre og innvandrere som blir diskriminert, kan stå i fare.
 
- Vi er veldig skuffa, fordi vi har et veldig stramt budsjett allerede og vi driver så kostnadseffektivt som mulig, forteller leder i Juss-Buss, Hedda Larsen Borgan.
 
Det kom frem av det nye budsjettet som ble lagt frem av Justis- og beredskapsdepartementet i forrige uke. Alle de fem studentrettshjelpstiltakene i landet får et kutt på mellom 50.000 – 88.000 kroner for året 2014.
 
 
 

Færre vil kunne få hjelp

For Juss-Buss og JURK i Oslo, vil mindre støtte bety færre ansatte. Hos Juss-Buss vil det innebære cirka 150 færre klienter som får rettshjelp i løpet av 2014. For søsterorganisasjonen JURK, vil de kunne hjelpe om lag 200 færre enn året før.
 
- Justisdepartementet har sagt at de vil bedre den offentlige rettshjelpsordningen, som er det man kaller fri rettshjelp. Mens det vi gir, er gratis rettshjelp. Vi eksisterer på en måte for å fylle de hullene som staten selv ikke dekker, og hvis dette er et signal om at de skal kutte oss enda mer, så vil det innebære at de mest ressurssvake i samfunnet får færre muligheter til å få hevdet sine rettigheter.
 

Studentene står med ansvaret

Det finnes fem gratis studentrettshjelpstiltak rundt om i landet. Disse drives primært av jusstudenter, som tar et friår fra studiene for å skaffe seg arbeidspraksis og for å yte gratis rettshjelp. Tilbudet er tilgjengelig for alle som trenger juridisk bistand.
 
Borgan forteller at lønna hos deres ansatte ligger på rundt 6500 kroner i måneden, før skatt, og mange må derfor ta ekstra jobb i helgene eller ta opp studielån for å overleve økonomisk. 
 
- Noe som på en måte indirekte sier at det er studentene som betaler for å gi gratis rettshjelp. Jeg vet at regjeringen er veldig opptatt av frivillighet, men vi jobber ekstremt mange frivillige timer her, og man får betalt for mye mindre enn det man jobber.
 
Hun anslår at normal arbeidsuke per ansatte i Juss-Buss, ligger på rundt 42 timer. Mer enn 100 prosent stilling. Borgan mener at selv om det viktigste er å få hjulpet de som trenger rettshjelp fremfor høyere lønn, er det vanskelig å få til når støtten ikke har økt de siste ti årene.
 
 

Fri rettshjelp fremfor gratis rettshjelp

Av de 25 rettshjelpstiltakene som mottar tilskudd, er det bare fem som får økt støtte for 2014. Gatejuristen, som drives av Kirkens Bymisjon, er en av få tiltak som tilbyr gratis rettshjelp som får innvilget ekstra bevilgning i år.
 
Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet, fortalte til TV2 at han skjønner at Studentrettshjelpstiltakene er skuffet over kuttene. Han stiller seg derimot uenig til at det å kutte gratis rettshjelp går imot lovnaden om økt satsing i frivillighetssektoren.
 
- Nei, det synes jeg ikke. I handlingsprogrammet går vi inn for å øke fri rettshjelp. Det er noe annet enn disse studenttiltakene. At noen organisasjoner får litt mindre penger enn de har fått tidligere, gjør ikke at vi ikke jobber for de frivillige. Vi sprer heller bevilgningene til flere, sier Brein-Karlsen til TV2.