(StudentTorget.no):

I 2012 innførte den forrige regjeringen en regel om at to tredjedeler av styremedlemmene i samskipnadene måtte stå bak viktige beslutninger. I realiteten betød det at studentene ble i mindretall når viktige saker skulle behandles. 
 
landsmøtet hos Norsk studentorganisasjon i mars, lovet kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen å reversere lovendringen.
Nå vil han holde løftet og gi studentene mer makt i saker som handler om studentvelferd.
 
- Det er et viktig prinsipp for meg at beslutninger bør tas nærmest mulig dem de angår. I dette tilfellet av studentene. Regelen om 2/3 flertall uthuler selve grunnprinsippet i studentsamskipnadsordningen. Derfor vil regjeringen fjerne denne bestemmelsen – og gi studentene full tillit igjen, sier kunnskapsministeren i en pressemelding.  
 
Alle universiteter og høgskoler skal være tilknyttet en studentsamskipnad. De driver en rekke tilbud som er viktige for studentenes velferd, som for eksempel studentboliger, barnehager, idrettsbygg og kantiner.
 
- Studentsamskipnadene fremste oppgave er å tilby gode velferdstjenester for studentene. Det er ingen som har større interesse av at de styres godt, enn studentene selv. Nå gir vi makten tilbake til studentene. Jeg har full tillit til at deres representanter lytter til gode råd fra resten av styret, sier Røe Isaksen. 
 
Forslaget ble godt mottatt av Anders Kvernmo Langset, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).
 
 - Det er en gledens dag å se det varslede forslaget på bordet om å vise tillit til studentene. Nå er det bare for Stortinget å gjeninnføre studentstyringen, sier han.
 
- Vi vil rette en stor takk til regjeringspartiene, Venstre og Krf som siden 2012 og frem til i dag har sagt at de vil reversere endringen i samskipnadsloven. Som NSO lovet i mars - nå må vi finne ut av hva slags kake de liker. Dette skal feires, avslutter Langset med et smil.
 

SE VIDEO: Kunnskapsministeren og kritikerne om Statsbudsjettet 2015