(StudentTorget.no):

I helgen vedtok landsstyret i Norsk studentorganisasjon (NSO) sine krav til statsbudsjettet for 2016. De vil kjempe for bygging av 3000 nye studentboliger, samt økning av studiefinansieringen både i størrelse og lengde. 
 
Gjennom mange år har studentboligkøene blitt lengre, og en stadig større andel av studentenes budsjett brukes til leie av bolig. Det at regjeringen nylig utvidet satsingen til 2000 boliger i året ble godt tatt imot av NSO, som nå forventer at opptrappingen fortsetter i neste års budsjett.
 
– NSO ønsker utdanning av høy kvalitet og studenter som er aktive ressurser i fagmiljøene, men da må vi ha økonomi til å først og fremst kunne være studenter, sier Anders Kvernmo Langset, leder i NSO. 
 
 

Vil gi mer tid til studier

I dag bruker norske studenter i snitt 32 timer i uken på studiene, i følge undersøkelsen Eurostudent V. Det er tre timer mindre enn svenske studenter, og to timer mindre enn de danske. Langset mener økonomi er nøkkelen til å øke studieinnsatsen blant norske studenter.
 
– Vi ønsker å bli stilt større faglige krav til, men da er det Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen sitt ansvar å gjøre dette økonomisk mulig, sier studentlederen.
 

LES OGSÅ: Kan man studere på heltid med en deltidsjobb? 

 

I tråd med studentenes ønsker

Sentio har nylig gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra NSO og Universitas, hvor de kartla hva som er de tre viktigste sakene for norske studenter. Av totalt 10 studentsaker, er henholdsvis 11 måneders studiestøtte (58 %) flere studentboliger (56 %) og økt studiestøtte (46 %) på toppen av listen.
 
– Dette viser helt klart at NSOs prioriteringer har godt grunnlag i studentmassen. Studentene gir her regjeringen oppskriften på hvordan de bør satse på kvaliteten norske høyere utdanning. Statsbudsjettet for 2015 med tilleggsproposisjonen viser en god retning, og NSO forventer at regjeringen fortsetter å prioritere studenter og høyere utdanning i kommende budsjetter, sier Langset.
 
 

Fortsetter kampen mot skolepenger

I forslaget til statsbudsjett for både 2013 og 2014 forsøkte regjeringen å innføre skolepenger for studenter fra land utenfor EU og EØS. Begge ganger har forslaget blitt stoppet i Stortinget. Norske studenter gir nå en klar beskjed til regjeringen om ikke å vurdere en ny omkamp. 
 
– Som vi har sagt før, et dårlig forslag blir ikke bedre av å foreslå det igjen år etter år. En samlet universitets- og høgskolesektor har nå satt foten ned en gang for alle, avslutter Langset. 
 

LES OGSÅ: Alt om utdanning og studentvelferd i statsbudsjettet