(StudentTorget.no):

At studenter lever på et nokså stramt budsjett, er ikke noe nytt. Men på spørsmål om de ønsker å få mer studiestøtte, er svaret imidlertid nei.

Årsaken til dette viser seg derimot å være berettiget. For å få økt studiestøtte, er kompromisset at studielånet økes, mens stipendandelen vil holde seg på dagens nivå. 

– Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet luftet dette forslaget for oss på et samskipnadsmøte, om studentene kunne vært interessert i å få mer lån og øke den umiddelbare kjøpekraften – mot at man må betale tilbake mer etter utdannelsen. Vi visste ikke hva studentene tenkte om dette, så vi stilte spørsmålet for å se. Svarene er veldig klare, sier leder Anders Kvernmo Langset i Norsk Studentorganisasjon (NSO) til DN.no.

Bare 23 prosent av studentene ønsket å få mer i studiestøtte, mot 44 prosent som takker nei. De gjenværende studentene svarte "vet ikke" eller "både og". Undersøkelsen ble gjennomført blant 1000 studenter av Sentio, på oppdrag fra NSO og studentavisa Universitas.


Studentledere og økonomer har lenge uttrykt bekymring over den stadig økende studiegjelden norske studenter opparbeider seg i løpet av studietiden. Særlig utenlandsstudentene sliter med høyt studielån, og flere av dem ender opp med milliongjeld etter endt utdanning.

I dag får studenter utbetalt 97 850 kroner i studiestøtte per studieår. 40 prosent av dette blir omgjort til stipend om studenten innfrir visse kriterier, mens resten blir stående som lån.

– Undersøkelsen vår viser at studentene er fornøyde med hvordan studiestøtten er innrettet, men at den er for liten i lengde og størrelse, sier Kvernmo Langset til DN.no.

I den samme undersøkelsen var det innføring av 11 måneders studiestøtte og flere studentboliger som var det viktigste for studentene.

 

LES OGSÅ: Mesteparten av studielånet går til husleie

Klikk her for å se studentrabatter i Norge