(StudentTorget.no):

Siden lovendringen som ble fattet av forrige regjering i 2013, har det måtte være et to tredjetalls flertall for å kunne fatte vedtak i større saker hos studentsamskipnadene.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) har lenge vært kritisk til lovendringen, og har jobbet for å gi styringen tilbake til studentene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lovet under NSOs fjerde landsmøte i fjor at studentene skulle få tilbake tilliten til å styre selv. Noe de fikk overrakt på Stortinget i dag.

Leder i NSO, Anders Kvernmo Langset, er veldig fornøyd med at regjeringen går tilbake på lovendringen.

- Det er veldig bra at Stortinget gir studentene tilliten tilbake, og at et stort flertall sikrer at det blir gjennomført. At studentene selv skal styre over sitt eget velferdstilbud burde være selvsagt, og har vært en del av samskipnadsmodellen i over sytti år. Dette er viktig for studentene! sier Kvernmo Langset i en pressemelding.

Samarbeidsorganet til studentsamskipnadene, Samskipnadsrådet, har også vært kritisk til at studentene ikke har kunne styre sitt eget velferdstilbud. 


- Studentstyringen er en unik kvalitet ved samskipnadsordningen. Vi er til for studentene, derfor er det viktig for oss at tilbudet formes av studentene, sier leder av Samskipnadsrådet Lisbeth Dyrberg i en pressemelding.

Det er studentsamskipnadene som har ansvaret for velferdstilbudet ved universitetene og høyskolene i Norge. Dette innebærer blant annet drift av studentboliger, kantiner, helsetilbud, barnehager, idrettsanlegg og mer.

 

LES OGSÅ: Dette er de viktigste studentsakene for 2015

Klikk her for å se studentrabatter i Norge