Fall i oljeprisene og en svekket valutakurs, har resultert i dårligere levevilkår for utenlandsstudentene og færre jobber for ferske ingeniører.

Bare i løpet av det siste året har arbeidsledigheten doblet seg blant ingeniørene, og oljebransjen har hittil måtte kutte ned på 10 000 stillinger.

Også høyskolene og universitetene har merket en kraftig nedgang i antall søkere til petroleumsrelaterte studier.

Universitetet i Bergen og NTNU har hatt en nedgang i antall søkere til oljerelaterte fag på henholdsvis 35 og 32 prosent i perioden 2013 til 2014, viser tall DN har innhentet fra Samordna Opptak.

 

Fortsatt jobbmuligheter

Fristen for opptak til høyere utdanning er 15. april, og det er forventet at antall søkere til oljerelaterte fag vil synke enda mer i 2015, som følge av lavkonjunkturen i oljenæringen.

Dekan Ingvald Strømmen, ved NTNU, frykter at unge blir skremt fra å studere oljefag, og påpeker at det fortsatt vil være mange ulike jobbmuligheter etter fullførte studier.

Jeg synes det er synd, hvis unge ikke tør søke. Studenter som utdanner seg til petroleumsingeniører har mange spennende og allsidige jobbmuligheter, sier Strømmen til DN.no.


 

Frykter mangel på arbeidskraft

Ifølge SSB sine fremtidsutsikter om arbeidsmarkedet, vil det være stor etterspørsel av ingeniører og yrkesfagutdannede kandidater i 2030.

Direktør Gro Brækken, i bransjeforeningen Norsk Olje og Gass, er bekymret over utviklingen i søketallene, og frykter at unge skal flykte fra studiene, fordi mange snakker ned næringen. 

Hun henviser til forrige gang oljeprisen falt drastisk, på slutten av 90-tallet, som førte til en stor mangel på arbeidskraft i ettertid.

– Vi mistet nesten «en generasjon» ved forrige lavkonjunktur. Med regjeringen i spissen, ble det da satt i gang en nasjonal dugnad med formål om å øke interessen for realfagene.

Jeg håper vi har lært av våre feil, sier hun til DN.no.

Strømmen er enig med Brækken. Han mener at oljenæringen vil fortsette å være viktig i mange år fremover, selv om oljænæringen opplever en nedgang akkurat nå.

– Det er ingen grunn til å snakke ned petroleumsnæringen.

Aktivitetsnivået vil, i et historisk perspektiv, fortsatt være svært høyt, på tross av investeringsnedgangen i år, sier han til DN.no.