(StudentTorget.no):

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen(H) la i dag frem stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren».
 
Planen som ble lagt frem i dag viser at 14 institusjoner blir slått sammen til 5, og det skal vurderes om flere andre institusjoner skal fusjoneres.
 
Regjeringen varslet allerede i fjor at de ønsket å samle ressursene på færre, men bedre utdanningsinstitusjoner, samt stille strengere kvalitetskrav til utdanningsinstitusjonene.
 
– I dag sprer vi ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt ut over. Nå legger vi
grunnlaget for å få sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner. Skal vi bremse
flyttestrømmen til de store byene, så må vi ha studiesteder som tiltrekker seg og holder på
studentene utenfor de store byene, sier Røe Isaksen i en pressemelding.
 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) har lenge krevet at regjeringen tar grep om kvaliteten og ressursbruken blant utdanningsinstitusjonene. Studentorganisasjonen er fornøyd med at regjeringen stiller høyere krav til landets universiteter og høgskoler.
 
- I dag tilbyr blant annet halvparten av landets utdanningsinstitusjoner studietilbud innen økonomifag, vi har 19 lærerutdanninger og like mange studietilbud innen sykepleie. Det gjør at vi smører professorene for tynt utover. Alle kan ikke drive med det samme, derfor mener vi det er helt på sin plass at regjeringen stiller visse kvalitetskrav til institusjonene, sier NSO-leder, Anders Kvernmo Langset i en pressemelding.
 
 
Disse institusjonene skal slås sammen:
 

 

Andre sammenslåinger som vil utredes:

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet