(StudentTorget.no):

Den nye Tilstandsrapporten for høyere utdanning, som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem i dag, viser at kun 40 % av studentene fullfører bachelorgraden på normert tid. For mastergradsutdanningene er andelen mellom 36 og 38 prosent.
 
– Det er altfor dårlig. Det er åpenbart et tap for den enkelte og for samfunnet, sier Røe Isaksen til NRK.
 
Kunnskapsministeren mener vi trenger bedre ordninger som kan oppmuntre og stimulere studentene til å gjennomføre raskere. Dette er tre tiltak han mener vil bedre statistikken:
 
  • Innføre et finansieringssystem som belønner universitetene og høgskolene med studenter som fullfører hele graden.
  • Gi et ekstra stipend eller gjøre om studiefinansieringen sånn at de som faktisk fullfører blir belønnet.
  • Få flere studentboliger som gjør at studentene ikke må jobbe utenom studiene for å klare å betale husleie.

 

LES OGSÅ: Takker nei til økt studiestøtte

 

– Kunnskapsministeren må ta ansvar

Ønsker ikke turbostipend

Høyere stipend til effektive studenter er et dyrt og dårlig tiltak som favoriserer ressurssterke studenter, mener NSO-leder Anders Kvernmo Langset.

Kunnskapdepartementets egne tall viser at det vil koste over 1 milliard kroner å innføre ordningen med økonomisk belønning til studentene som fullfører i tide. Norsk studentorganisasjon (NSO) er enige i utfordringen, men mener forslaget ikke løser problemet. 
 
– Vi mener det er feil å bruke så mye penger på de som er ferdig med å studere. Vi trenger ikke en økonomisk bonus for å gjøre jobben, vi trenger nok penger i den tiden vi faktisk er studenter, sier leder i NSO Anders Kvernmo Langset i en pressemelding.
 
Han understreker også at det er mange årsaker til at studenter bruker lenger tid på å fullføre utdanningen. 
 
– Vi er opptatt av å ikke straffe de studentene som også bruker tid på frivillig arbeid, er foreldre, har sykdomsperioder eller må jobbe mye ved siden av studiene, sier Langset. 
 
NSO peker på helt andre tiltak for å få studentene til å lykkes i studiene og etterlyser en holdningsendring fra politikerne. De mener studentene ønsker seg høyere faglige krav, tettere oppfølging i studiet og økonomisk rom til å først og fremst bruke tiden på studiene. 
 
– Vi savner politikere som i stedet for å skylde på studentene stiller spørsmålet: Hva må vi gjøre for at studenten skal lykkes? Studiefinansieringen økte med én prosent over prisvekst i årets budsjett, og studenter flest opplever for dårlig oppfølging i studiet. Det er ikke godt nok, her må kunnskapsministeren ta ansvar, uttaler NSO-lederen.
 

LES OGSÅ: - Turbostipend er en kostbar feilmedisinering

 

– Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør

Selv klarte imidlertid ikke kunnskapsministeren å fullføre sin mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo på normert tid.
 
– Jeg var aktiv i politikken og fullførte ikke masterløpet på normert tid, så jeg er ikke et eksempel til etterfølgelse. Jeg får si som faren min sa da jeg var liten; gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør, sier han til NRK.
 
Han forklarer videre at han selv ble straffet økonomisk for dette, ved at han ikke fikk omgjort så mye av lånet til stipend som han hadde mulighet til. Det mener han er et veldig fornuftig og bra system.
 
– Studentene får belønning når de tar studiepoeng ved at noe av lånet blir gjort om til stipend. Det er en ordning vi må vurdere å knytte opp mot hele grader også, sier kunnskapsministeren.